Az Írók Alapítványa-Széphalom Könyvműhely a 93. Ünnepi Könyvhéten

Könyvkiadónk ez évben is örömmel vett részt a legnagyobb hazai könyves rendezvényen. Ismert, hogy a szépirodalmi kötetek publikálása mellett történeti, művelődéstörténeti, bölcseleti stb. művek is szerepelnek kiadványaink sorában. Így az ez évben is megrendezett, 45. Kárpát-medencei középiskolás irodalmi pályázatot követően a 93. Ünnepi Könyvhétre készültünk új könyveinkkel. Híres, nagy múltú szerzőink, mint Jókai Anna és Várkonyi Nándor mellett idén Sohár Pál válogatott verseskönyve és Zalaváry István új tanulmánykötete szerepelt ünnepi kínálatunkban. 

Az Ünnepi Könyvhét budapesti, Vörösmarty téri színpadán két könyvbemutatót tartottunk: június 11.-én, szombaton 12:30-13-ig Sohár Pál (Paul Sohár) Janus Pannonius és Balassi Műfordítói Nagydíjas költővel, műfordítóval Mezey Katalin író, szerkesztő beszélgetett magyar nyelven írt verseinek kiadónknál megjelent, új válogatásáról. Az 1956-os forradalom leverése óta az Egyesült Államokba élő alkotó életútjáról, irodalmi munkásságáról, a magyar nyelvhez való szoros kötődéséről szólt. Természeti képekben, érzelmi feszültségben, iróniában gazdag lírájának jeles darabjaiból Lázár Balázs színművész olvasott fel egy ciklusnyit az érdeklődő közönség számára.

Június 12.-én, vasárnap 15:30-16-ig Zalaváry István Ember embernek jószága c. új könyvének színpadi bemutatójára került sor. A szerzőt Mezey Katalin kiadóvezető kérdezte érdekes témájú, eredeti látásmódú tanulmánykötetéről, amelyben az orvos-biológus-író az emberi test és psziché avatott ismerőjeként vizsgálja, hogy mit jelent az „embertenyésztés”, ez a korszakokon átívelő antropológiai jelenség? Az olvasmányos, sok történeti példával szolgáló könyv bemutatja, hogy a domesztikáció szerepmintái hogyan befolyásolták és hogyan befolyásolják ma is a társadalmi viszonyokat és az emberek sorsát, lehetőségeit. 

A Széphalom Könyvműhely szerzőivel az Ünnepi Könyvhét napjaiban a kiadó Vörösmarty téri, 51-es számú standjánál is találkozhattak az olvasók. Így Szikora József A dolgok ismerete c. könyvét június 10.-én, pénteken és június 11.-én, szombaton, Sohár Pál Őszi verslábnyomok c. kötetét június 11.-én, szombaton, Mezey Katalin Rövid a farsang c. prózakötetét szintén június 11.-én szombaton, míg Zalaváry István Ember embernek jószága c. munkáját június 12.-én, vasárnap dedikálta az érdeklődőknek.

Sohár Pál dedikál (mellette jobbra Kocsis István drámaíró)

Zalaváry István:Ember embernek jószága c. könyvének bemutatója (Zalaváry István és Mezey Katalin a színpadon)

Szikora József a Széphalom Könyvműhely standja előtt

Sohár Pál a színpadon

Sohár Pál: Őszi verslábnyomok c. verseskönyvének bemutatója, az ÜKH Színpadán (Lázár Balázs színművész olvas fel a kötetből.)