Alkotók

Kiadónk a közeljövőben a honlapon keresztül is elérhetővé kívánja tenni azokat az adatokat, amelyeket évente megjelentet a Magyar Irodalom Évkönyvében. Első lépésként az alkotók adatait tettük közzé.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - Ö - P - R - S - T - Ú - V - W - Z

Abádi Nagy Zoltán

 irodalomtörténész, egyetemi tanár, a Filológiai Közlöny szerkesztő bizottságának tagja
* Abádszalók, 1940-11-16
Szent-Györgyi Albert-díj 1997 , Országh László-díj 2002 , Pro Scientia díj 2008
KLTE An­gol–Ame­ri­kai In­té­zet, 4032 Deb­re­cen, Egye­tem tér 1. 

Ablonczy László

 újságíró, kritikus
* Bodroghalász, 1945-10-14
Petőfi Sándor Sajtószabadság-díj 1998 , Bethlen Gábor-díj 2002.

Ács Gábor

költő, műfordító
* Bp., 1953-04-18
Tagság: I.
PhD-tanulmányok III. évfolyam, Debrecen.
 

Ács Margit

 író, kritikus, szerkesztő
* Újpest, 1941-06-11
Tagság: A ; I ; Sz
[[KMIK, KMÍ, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, RÚL, UMIL]]
A Művé­sze­ti Alap El­sőkö­te­te­sek Dí­ja 1978 , Füst Milán-ju­ta­lom 1989 , JA-díj 1991 , Kölcsey-díj 1999 , Arany János-jutalom 2000 , Év Könyve díj 2000 , Pro Literatura Díj 2001.
 

Ács Vera

műfordító
* Bp., 1930-12-12
Tagság: P
A Magyar Köztársasági Ér­dem­rend tisztikeresztje 1948 , A Mun­ka Ér­dem­rend arany fo­ko­za­ta 1962, 1970 , Ró­zsa Fe­renc-díj 1965 , Pro Natura 1974 , Arany­toll 1978 , A Magyar Köztársasági Ér­dem­rend tisztikeresztje 1994.
 

Acsai Roland

költő, esszéíró, műfordító.
* Cegléd , 1975-06-16
Tagság: J ; A ; SzT
MZs-ösz­tön­díj 2003 , MAOE-díj 2004 , Zelk Zoltán-díj 2006 , Res Artis-díj 2006 , az NKA alkotói díja 2007.
 

Aczél Ákos

tanár, kritikus
* Budapest, 1969
Tagság: I.J.

Aczél Géza

költő, irodalomtörténész, szerkesztő
* Ajak, 1947-03-09
Tagság: A ; I ; SzT
[KMIK, SZSZBKIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, KKHK, KMÍ, RÚL, UMIL]
SZOT-ösz­tön­díj 1984 , Cso­ko­nai-díj 1989, 1997 , Ratkó Jó­zsef-díj 1995 , Művészeti Alap-ösz­tön­díj 1996 , So­ros-ösz­tön­díj 1996; JA-díj 1997 , Deb­re­ce­ni Ir. Na­pok, 50 éves az Al­föld 2000 , Artisjus-díj 2007 , Szépíró Díj 2009 , Déry Tibor-díj 2009.
2009-ben megjelent kötet: (kontra)galopp (Jelenkor Kiadó).
 

Ádám Péter

műfordító, újságíró, tanár
* Bp., 1946-07-02
Tagság: P
[[KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, KMÍ, MKK, RÚL]]
 

Ádám Tamás

újságíró, költő
* Balassagyarmat, 1954-09-03
 

Adonyi Nagy Mária

költő, műfordító
* Éradony, Bihar megy. (R), 1951-10-06
[ROMIL, KMIK, KK1998, ROMKK2000, ROMKK97, UMIL]
A Romániai Írószövetség Díja 1978.

Ágai Ágnes

 író, költő, műfordító
* Szeged, 1932-04-09
Tagság: A.I.
[[KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, KMÍ, RÚL, UMIL]]
A Szo­ci­a­lis­ta Kul­tú­rá­ért 1980 , A Mó­ra Kvk. Ní­vó­dí­ja 1983 , IBBY-díj 1989 , If­jú­sá­gi tv-film­szem­le művé­sze­ti ka­te­gó­ria I. dí­ja 1989.
 

Agárdi Péter

 kritikus, irodalomtörténész
* Bp., 1946-04-15
Jó­zsef At­ti­la-díj 1987 , Demény Pál-emlékérem 2002.
MTA Luk­ács György Ar­chí­vum és Könyv­tár, 1056 Bp., Belg­rád rkp. 2. 
 

Ágh István

költő, író, műfordító
* Felsőiszkáz, 1938-03-24
Tagság: I ; Sz ; MIE
[[DIA, KMIK, KKMGY, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KMÍ, MN, RÚL, UMIL, ITT]]
JA-díj 1969, 1980 , TOT-díj 1975 , Ady-ju­ta­lom­díj 1978 , A Mó­ra Kvk. Ní­vó­dí­ja 1979, 1980, 1981 , Vas M. Ta­ná­csa Iro­dal­mi Ní­vó­dí­ja 1984 , Artisjus Iro­dal­mi Díj 1986 , Kor­társ-ní­vó­díj 1989 , Kos­suth-díj 1992 , Nagy Im­re-emlékplakett 1993 , A Magyar Köz­tár­sa­sá­gi Ér­dem­rend tisztikeresztje 1994 , Ma­gyar Művé­sze­tért Ala­pít­vány Dí­ja 1995 , Az Év Köny­ve-díj 1997 , Ti­sza­táj-díj 1999 , Déry Tibor-díj 2005 , Arany János nagydíj 2007 , Radnóti életműdíj 2008.
2009-ben megjelent könyve: Rókacsárda ( Nap Kiadó ).
 

Agócs Sándor

költő, kritikus, bibliográfus, író, kiadói szerkesztő
* Jánoshalma, 1957-01-18
Tagság: I. ; Sz.
[JAKL, KMIK, KK1996, KK1998, KK2000, KMÍ, RÚL, UMIL]
JAK-ösz­tön­díj 1985 , MZs-ösz­tön­díj 1986 , JA-díj [Cle­ve­land] 1988 , Köl­csey­-díj 1994 , Pi­linsz­ky­-díj 1996.
 

Ágoston Hugó

író, szerkesztő
* Medgyes, Nagy-Küküllő m. ([R]), 1944-05-20
[[ROMIL, ROMKK2000]]
Hevesi Endre-díj 1997 , Aranytoll 2005.
024042 Románia, Bucuresti, str. Traian 155, Redactia Új Magyar Szó 
 

Ágoston László

író
* Tass, 1942-10-14
Tagság: I. ; SzT.
[KK 2000]
Krúdy Emlékérem 1992.
2009-ben megjelent kötetei: Bumeráng ( Hungarovox Kiadó ) és: Eltékozolt évek ( Hungarovox .
 

Ágoston Mihály

nyelvész
* Horgos ([SCG]), 1928-07-23
Szarvas Gábor-díj 1990 , Lőrincze Lajos-díj 1994 , Szarvas Gábor-emlékplakett 1996 , Aracs-díj 1998.
21000 21000 Szerbia, Novi Sad, Filozofski Fakultet – Institut za hungarologiju, Stevana Musica bb.

Ágoston Vilmos

 író, kritikus, szerkesztő
* Marosvásárhely ([R]), 1947-07-08
Tagság: A. ; P. ; SzT.
[[KMIK, ROMIL, KK1996, KK1998, KK2000, KKACS, KMÍ, RÚL, UMIL]]
A Ro­mán Író­szö­vet­ség dí­ja 1978 , MTA–So­ros-ösz­tön­díj 1988 , A Szé­pi­ro­dal­mi Kvk. Ní­vó­dí­ja 1990.
 

Ágoston Zoltán

író, költő, kritikus, szerkesztő, műfordító
* Pincehely, 1966-07-17
Tagság: SzT. ; J.
[[SZMKK2001, KMIKK, KKKP]]
MZs-ösztöndíj 1995, , NKA-ösztöndíj 2009
 

Aich Péter

 költő, szerkesztő
* Pozsony ([SK), 1942-09-30
[CSSZKK, SZMKK2001]
 

Alabán Ferenc

kritikus
* Guszona (SK), 1951-02-25
[KMIK, KKKP, SZMKK2001]
 

Albert Gábor

író, műfordító
* Egyházasharaszti, 1929-10-30
Tagság: A. ; I. ; P.
[KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, KMÍ, RÚL, UMIL]
A Művé­sze­ti Alap Iro­dal­mi Dí­ja 1986 , MTA–So­ros-ösz­tön­díj 1988 , Az Év Köny­ve-ju­ta­lom 1990 , A Szé­p­i­ro­dal­mi Kvk. Ní­vó­dí­ja 1990 , JA-díj 1996 , Arany János-díj 2003.
2009-ben megjelent kötetei: A szellem napvilága és Előtted majdnem végelen a víz ( Pont Kiadó ).
 

Albert Zsuzsa

költő, kritikus, szerkesztő
* Bp., 1932-07-23
Tagság: I.
[KMIK, KK1998, KK2000, KMÍ, RÚL, UMIL]
Magyar Lajos-díj 1997.
2009-es kötete: „Irodalmi legendák, legendás irodalom„ (Pro Pannónia Kiadó)
Ma­gyar Rá­dió, 1088 Bp., Bródy Sán­dor u. 5–7. 
 

Alexa Károly

 irodalomtörténész, kritikus
* Radstadt (A), 1945-06-16
Tagság: I.
[KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, KMÍ, RÚL, UMIL]
Kortárs-díj 1999 , az Év Könyve-díj 2000 , Csokonai-díj 2000 , JA-díj 2008.
 

Alföldy Jenő

kritikus, irodalomtörténész, esszéista, parodista
* Bp., 1938-07-28
Tagság: I
[KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KMÍ, RÚL, UMIL]
A Szo­ci­a­lis­ta Kul­tú­rá­ért 1976 , Mi­nisz­té­ri­u­mi Ní­vó­díj 1979 , JA-díj 1984 , SZOT-díj 1985 , Szép­iro­dal­mi Ní­vó­díj 1987 , Tekintet-díj 2004.
2009-es kötete: „Csanádi Imre költői világa" – Pályakép, Huszonöt verselemzés
 

Almási Miklós

esztéta, filozófus
* Bp., 1932-09-26
Tagság: A.
[BDIT, MIL, KMIK, MTAA, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, KMÍ, RÚL, UMIL, MTAA97]
JA-díj 1967, 1977 , Szí­ni­kri­ti­ku­sok Dí­ja 1984 , A Mun­ka Ér­dem­rend arany fo­ko­za­ta 1984 , Szé­che­nyi­-díj 2004.
2009-ben megjelent kötete: Hová tűnt az a rengeteg pénz?
ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, 1088 Múzeum krt. 6-8. 
 

Ambrus Attila

újságíró, szerkesztő
* Brassó, Brassó m. (R), 1956-03-16
[ROMKK2000]
 

Ambrus Judit

kritikus, szerkesztő
* 1963
Tagság: J.
MZs-ösztöndíj 1994 , A Hol­mi kri­ti­ka­pá­lyá­za­tá­nak el­ső dí­ja 1992.
 

Ambrus Lajos

 író, kritikus, szerkesztő
* Gyula, 1950-03-28
Tagság: A.I.
[KMIK, JAKL, KK1996, KK1998, KK2000, KMÍ, RÚL, UMIL]
A Művé­sze­ti Alap El­sőkö­te­te­sek Dí­ja 1989 , Bölöni-díj 1989 , A Ma­gyar Nap­ló film­no­vel­la-pá­lyá­za­tá­nak el­ső dí­ja 1998 , Év Könyve-díj 2003 , A Magyar Írószövetség Gyermek- és Ifjúsági Irodalmi Szakosztálya pályázatának második díja 2004 , JA-díj 2005 , Szépirodalmi Figyelő-díj 2008.
 

Ambrus Lajos

 író, költő, szerkesztő
* Korond, Kovászna m. (R), 1941-11-20
Tagság: I.
 

András János

irodalomtörténész
* Nyárádtő (R), 1931-01-07
[MIL, ROMIL]

András Sándor

költő, irodalomtörténész
* Bp., 1934-03-28
Tagság: I. ; P. ; SzT. 
[KMIK, MEIL, Borbándi, KK1992, KK1994, KK1998, KK2000, RÚL, UMIL]
Nagy Im­re-em­lék­pla­kett 1995 , Kor­társ-díj 1995 , MZS-ösztöndíj 1995 , Móricz-ösztöndíj 1995 , JA-díj 1999 , Ady Endre-díj 2000 , Az Édes Anyanyelvünk pályázat novella kategóriájának harmadik díja 2004 , Szépíró Díj 2006 , Füst Milán-jutalom 2007.
 

Andrassew Iván

 író, újságíró, költő
* Bp., 1952-07-29
Tagság: SzT.
[KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, KMÍ, MKK, RÚL, UMIL]
A Mó­ra Kvk. Ní­vó­dí­ja 1989 , Füst Mi­lán-díj 1989 , A Hol­nap Ki­a­dó Ní­vó­dí­ja 1990 , Opus-díj 1995 , A LinkBudapest no­vel­la­pá­lyá­zat dí­ja 1999 , Táncsics Mihály-díj 2007 , Demény Pál-emlékérem 2007 , Szabad Sajtó-díj 2009 , MASZRE-ösztöndíj 2009.

Angyal Sándor

újságíró, tanár
* Nagyecsed, 1938-08-29
Táncsics Mihály-díj 1994 (nem vette át) , Aranytoll 2006.
 

Angyalosi Gergely

 irodalomtörténész, kritikus
* Bp., 1953-04-02
Tagság: A. ; I. ; J. ; SzT.
[JAKL, KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, KMÍ, RÚL, UMIL]
So­ros-ösz­tön­díj 1994 , JA-díj 1997 , Al­föld-díj 1998 , Szé­che­nyi-ösz­tön­díj 1998 , Kosztolányi Dezső-díj 2000 , Déry Tibor-díj 2000 , Pro Literatura-díj 2001 , Nemes Nagy Ágnes-díj 2004 , A Szépírók Társaságának Irodalmi Díja esszé kategóriában 2005 , Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje 2007 , Széchenyi-díj 2009.
MTA Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­zet, 1118 Bp., Mé­ne­si út 11–13. 
 

Aniszi Kálmán

 esszéista
* Magyarkakucs, 1939-10-14
Tagság: I.
A filozófia doktora 1982.
 

Ankerl Géza

esszéista, szociológus, építész
* Sopron, 1933-05-30
Tagság: I. Francia Írószövetség
[Borbándi, KK1994, KK1998, KK2000, RÚL]
Szociológiai doktorátus 1965.
4, rue des Asters, CH–1211 Genf-11 

Antal Balázs

költő, író
* Ózd, 1977-12-18
Tagság: J.
MZs-ösz­tön­díj 2004.
rejtekhely.extra.hu 

Antal Barnabás

költő, könyvtáros
* Bp., 1942-06-10
Tagság: I.
[KMIK, RÚL, UMIL, KMÍ]

Antal Miklós

műfordító, könyvtáros
* Napkor, 1933-12-01
Tagság: A. ; I.
[SZSZBKIK, KMÍ, KK2000]
A Szo­ci­a­lis­ta Kul­tú­rá­ért 1971 , Az Eu­ró­pa Kvk. Ní­vó­dí­ja 1983 , Vá­ci Mi­hály-díj 1988.
 

Antalfy István

író, köl­tő, műfor­dí­tó, szerkesztő
* Debrecen, 1924-09-18
Tagság: I. ; MAKUSZ. ; Bács megyei Írók, Költők Baráti Köre tagja ; Krúdy Gyula Irodalmi Kör
Munka Érdemrend bronz fokozata 1982 , Pi­linsz­ky­-díj 1999 , Krúdy Gyula-emlékérem 1999 , Honvédelmi Emlékérem II. oszt. 2000 KJT , Krúdy Gyula ezüst emlékérem 2004 , Magyar Kultúra Lovagja 2006.
 

Apáti Miklós

 költő, író, kritikus
* Bp., 1944-07-05
Tagság: A. ; I.
[KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, RÚL, UMIL, MKK, KK2000, KMÍ]
A Művé­sze­ti Alap El­ső­kö­te­te­sek Dí­ja 1973 , MZs-ösz­tön­díj 1978 , JA-díj 1978 , SZOT-ösz­tön­díj 1981 , Tán­csics Mi­hály-díj 1992.
Magyar Hírlap, . 
 

Apró Ferenc

művelődéstörténész, irodalom- és helytörténész
* Szeged, 1941-10-29
Tagság: DT.
[KMÍ, UMIL, RÚL]
 

Apró István

író
* Zenta (SCG), 1960-04-10
[KMIK, RÚL, UMIL, KMÍ]
Sinkó-díj 1988.
 

Aranyi László

költő
* Keszthely, 1957-04-26
Tagság: I. ; J.
[JAKL, RÚL, UMIL, KMÍ]
JAK-ösztöndíj 1989.

Archleb Gály Tamara

költő, művészettörténész
* 1951-04-28
[SZMKK2001]
Mgr. Akadémiai fokozat, 1993.

Ardamica Ferenc

író, műfordító, újságíró
* Losonc (SK), 1941-11-30
[KMIK KKKP SZMKK2001]
A Szlovák Irodalmi Alap ösztöndíja 1992/93 , Szlovákiai Magyar Írók Társaságának Nívódíja 1998 , Losonc díja 1998; Aranytoll 2006.
 

Ardamica Zorán

költő, író, publicista, zenész, kiadóvezető, műfordító, kritikus, adjunktus
* Losonc (SK), 1970-11-04
Tagság: I ; J ; P ; Sz ; SZMÍT ; EMIL ; Szlovák Újságírók Szindikátusa; SOZA. ; Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége ; Magyar Szemiotikai Társaság
[SZMKK2001]
 

Árkos Antal

író, műfordító
* Bp., 1924-06-17
Tagság: A
[KMÍ]
 

Árvay János

műfordító, szerkesztő
* Szolnok, 1930-09-25
Tagság: A.
[KMÍ]
A Szo­ci­a­lis­ta Kul­tú­rá­ért 1971, 1979, 1985; Az Eu­ró­pa Kvk. Ní­vó­dí­ja 1983.

Asaf, Uri

költő, műfordító
* Haifa, 1942-06-26
Tagság: A
 

Asperján György

 író, költő
* Újpest, 1939-02-08
Tagság: A. ; I.
[KMIK, ÚML8, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, RÚL, UMIL, MKK, KMÍ]
Szo­ci­a­lis­ta Kul­tú­rá­ért 1971, 1973, 1975 , SZOT-díj 1976 , A Mó­ra Kvk. Ní­vó­dí­ja 1980 , JA-díj 1985 , Az MTI-PRESS pá­lyá­za­tá­nak kü­lön­dí­ja 1994.