Ardamica Zorán

költő, író, publicista, zenész, kiadóvezető, műfordító, kritikus, adjunktus
* Losonc (SK), 1970-11-04
Tagság: I ; J ; P ; Sz ; SZMÍT ; EMIL ; Szlovák Újságírók Szindikátusa; SOZA. ; Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége ; Magyar Szemiotikai Társaság
[SZMKK2001]