Ágoston Vilmos

 író, kritikus, szerkesztő
* Marosvásárhely ([R]), 1947-07-08
Tagság: A. ; P. ; SzT.
[[KMIK, ROMIL, KK1996, KK1998, KK2000, KKACS, KMÍ, RÚL, UMIL]]
A Ro­mán Író­szö­vet­ség dí­ja 1978 , MTA–So­ros-ösz­tön­díj 1988 , A Szé­pi­ro­dal­mi Kvk. Ní­vó­dí­ja 1990.