Alföldy Jenő

kritikus, irodalomtörténész, esszéista, parodista
* Bp., 1938-07-28
Tagság: I
[KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KMÍ, RÚL, UMIL]
A Szo­ci­a­lis­ta Kul­tú­rá­ért 1976 , Mi­nisz­té­ri­u­mi Ní­vó­díj 1979 , JA-díj 1984 , SZOT-díj 1985 , Szép­iro­dal­mi Ní­vó­díj 1987 , Tekintet-díj 2004.
2009-es kötete: „Csanádi Imre költői világa" – Pályakép, Huszonöt verselemzés