Alkotók

Kiadónk a közeljövőben a honlapon keresztül is elérhetővé kívánja tenni azokat az adatokat, amelyeket évente megjelentet a Magyar Irodalom Évkönyvében. Első lépésként az alkotók adatait tettük közzé.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - Ö - P - R - S - T - Ú - V - W - Z

Baán Tibor

kritikus, esszéista, költő
* Rákosliget, 1946-05-26
Tagság: I. ; BDT.
[KMÍ, KK2000]
Lakitelek Ala­pít­vány ösz­tön­dí­ja 1993 , Az Év Könyve-díj 2005.
 

Bába Mihály

író, műfordító, újságíró
* Hajdúdorog, 1922-09-25
Tagság: A. ; I. ; P. ; Sz.
[MIL, KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, RÚL, UMIL, KMÍ]
1000 éves Len­gyel­or­szág Em­lé­ké­re 1968 , Arany Ér­dem­ke­reszt 1973 [Lengyelo.] , Len­gyel Kul­tú­rá­ért 1975 , A Mun­ka Ér­dem­rend ezüst fo­ko­za­ta 1982.
 

Babarczy Eszter

 esszéista, kritikus, műfordító
* Bp., 1966-12-07
Tagság: J ; I ; SzT
[KK1998, KMÍ, KK2000]
So­ros-ösz­tön­díj 1991, 1996 , Kál­lai Er­nő-díj 1991 , MZs-ösz­tön­díj 1992 , Gérecz At­ti­la-díj 1996.
 

Babics Imre

költő
* Bp., 1961-06-14
Tagság: I. ; J.
[KK1996, KK1998, KK2000, RÚL, KMÍ, UMIL]
A Jö­vő Iro­dal­má­ért-díj 1989 , Bölöni György-díj 1989 , Sziveri Já­nos-díj 1992.
 
 

Babiczky Tibor

költő
* Székesfehérvár, 1980-12-24
Tagság: SzT. ; FISZ.
MZs-ösz­tön­díj 2003 , Junior Prima Díj 2008 , MASZRE-ösztöndíj 2009.
 

Babus Antal

 irodalomtörténész, kézirattáros
A Lengyel József Alapítvány ösztöndíja 1989

Bächer Iván

író, újságíró
* Bp., 1957-03-25
Tagság: SzT
[KK1996, KK1998, KK2000, UMIL, MKK, KMIK, KMÍ, RÚL]
Gá­bor An­dor-díj 1993 , Benamy-díj 1993 , Nép­sza­bad­ság-díj 1993, 1995 , Tán­csics-díj 2000 , Pethő Tibor-emlékdíj 2000 , Budapestért Díj 2001 , Demény Pál emlékérem 2001 , Gundel Művészeti díj 2002.
Nép­sza­bad­ság, 
 

Bacsó Béla

filozófus, esztéta
* Bp., 1952-12-16
Tagság: A.J.SzT. tisz­te­let­be­li
[KK1996, KK1998, KK2000, RÚL, UMIL, JAKL, KMÍ]
A Soros Alapítvány alkotói díja 1997; , Széchenyi-díj 1997, 2006.

Bada Tibor

költő, előadóművész
* Újvidék (SCG), 1963-08-11
[UMIL, KMÍ]

Báger Gusztáv

költő, közgaszdász
* Csörötnek, 1938-09-12
Tagság: I.A.P.KJT.
[KK2000]
A közgazdasági tudományok kandidátusa. , A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje 2007 , Bertha Bulcsu-Emlékdíj 2008 , Quasimodo Költőverseny Kitüntetettje 2009 , Tiszatáj Díj 2009 , a Német Írószövetség ( FDA ) Ezüst könyv kitüntetése 2009.
2009-ben megjelent kötetei: Hidegfront ( Tiszatáj Könyvek, Szeged ) és Globale Rosen – Globális Rózsák ( Literatur Verlag, München ).
 

Bagossy László

költő, kritikus, rendező
* Dombóvár, 1967-07-14
Tagság: I.J.
MZs-ösztöndíj 1992.
2009-ben megjelent gyerekkönyve: A sötétben látó tündér ( Pozsonyi Pagony ).
 

Bagu Balázs

pedagógiai és helytörténeti szakíró, tankönyvszerző
* Bátyú (U), 1932-12-28
A Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének Nívódíja 1996; A Magyar Néprajzi Társaság oklevelei.
 

Bagu László

költő, szerkesztő
* Bátyú (U), 1970-05-24
Kárpátaljai Magyar Irodalmi Nívódíj (Kármin-díj) 1997, 2002; 1998-tól a budapesti Véletlen Balett irodalmi lap szerkesztője. 1999 júniusától Budapesten él, a Tinta Kiadó DTP-stúdiójának vezetője.

Bágyoni Szabó István

költő, író, műfordító, újságíró
* Bágyon (R), 1941-06-10
[KMIK, ROMIL, KK1996, KK1998, RÚL, UMIL, KK2000, KMÍ, KKACS, KKHK]
A Román Írószövetség Műfordítói Díja 1983.
 

Bajor Nagy Ernő

újságíró
* Bp., 1923-03-10
Ró­zsa Fe­renc-díj 1965; Pe­tő­fi Sán­dor Saj­tó­sza­bad­ság-díj 1992; Pethő Sán­dor-díj 1993; Éle­tet az éve­kért-díj 1994; Arany­toll 1997; Pulitzer-emlék-életműdíj 2002.

Bajtai András

költő
* Szeged, 1983-12-03
Tagság: SzT. ; J-t, ; Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület
Betűember című verseskötete 2009-ben jelent meg.

Bakcsi György

irodalomtörténész
* Bp., 1933-04-06
Áprily Lajos-díj 1989; , Maróczy-díj 2002.

Bakó Endre Zoltán

szerkesztő, kritikus
* Derecske, 1938-02-05
Tagság: A.
[KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, UMIL, KK2000, KMÍ]
A Szo­ci­a­lis­ta Kul­tú­rá­ért 1978; A Mun­ka Ér­dem­rend ezüst fo­ko­za­ta 1985.

Bakonyi [Kovács] István

irodalomtörténész, kritikus
* Székesfehérvár, 1952-07-30
Tagság: I
[JAKL, KMIK, KK1998, KK2000, UMIL, KMÍ]
Böl­csész­dok­tor 1984.; MZs-ösz­tön­díj 1986; Szekfű–Lánczos-ösz­tön­díj 1996; Pen­na Regia-díj 1998.

Bakonyi Péter

író, újságíró, dramaturg
* Debrecen, 1949-12-28
Tagság: A.
[KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, UMIL, MKK, KK2000, KMÍ]
Az Oberhauseni Film­fesz­ti­vál Fő­dí­ja 1980; Könyv­ki­a­dók Ní­vó­dí­ja 1983; Er­dei Fe­renc-díj 1984; Pus­kás Ká­roly-díj 1993.

Bakos Kiss Károly

költő
* Beregújfalu (U), 1977
Az Együtt című folyóirat Nívódíja 2005.

Balabán Péter

műfordító, újságíró
* Bp., 1917-08-23
Tagság: P.
[KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, UMIL, KMÍ]
Az Eu­ró­pa Kvk. Ní­vó­dí­ja 1988; PEN Em­lék­érem 1994.

Balaskó Jenő

író, költő, publicista, újságíró, irodalomtörténész, tanár
* Bp., 1940-10-12, † 2009-02-18
Tagság: I.
[KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, UMIL, MKK, KMÍ]
Örley-díj 1986; Pe­tő­fi Sán­dor-díj 1992 [MUK]; A Magyar Köz­tár­sa­sági Ér­dem­rend tisztikeresztje 1994; A Ma­gyar Művészeti Aka­dé­mia Arany Ok­le­ve­le 1998.
 

Balassa Péter

filozófus, esztéta
* Bp., 1947-06-03, † 2003-06-30
Tagság: A; I; P; J-t
[MTAA KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 MN UMIL KMÍ]
A Mozgó Világ Aszú-díja 1981, A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1988, Az Örley Kör Díja 1988, Az Év Könyve-jutalom 1988, Bölöni-díj 1988, JA-díj 1989, IRAT-nívódíj 1990, A Déry Tibor Alapítvány díja 1993, Kosztolányi Dezső-díj 1995, Alföld-díj 1999, Pro Literatura-díj 1999, A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje 2003.

Balatoni István

költő
* Győr, 1914-08-25
[MEIL]
Ár­pád-érem 1978, 1980; Golden Poet Award for 1987, 1988, 1989.

Balázs Attila

író, drámaíró, pub­li­cis­ta, mű­ford., szerk.
* Újvidék (SCG), 1955-11-05
Tagság: I.J.SzT.IRKA.
[KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, UMIL, MKK, KK2000, KMÍ]
Sinkó-díj 1980 , Fo­rum Regény-díj 1985 , Ma­dách-díj 1992 (Nógrád M.) , Az Év Köny­ve-díj 1999; So­ros-ösz­tön­díj 1999 , MZs-ösz­tön­díj 2005 , Pro Literatura 2007 , Artisjus Díj 2009.
 

Balázs Eszter

kritikus, irodalomtörténész, szervező
* Budapest, 1976-11-05
Tagság: J. ; SzT.
MZs-ösz­tön­díj 2005.

Balázs F. Attila

költő, író, szerkesztő, kiadótulajdonos
* Marosvásárhely, Maros m. (R), 1954-01-15
[I.SZMÍT.EMIL]
Madách-nívódíj 1993.
2003-ban megjelent kötete: Arcképcsarnok (AB-Art) 2005-ben meg­je­lent kö­te­te: Szókeresztem (Lilium Aurum) 

Balázs Imre József

költő, kritikus, irodalomtörténész, szerkesztő
* Székelyudvarhely, Hargita m. (R), 1976-01-09
Tagság: J. ; Erdélyi Magyar Írók Ligája, ; Romániai Írók Szövetsége, ; SzT.
Látó-nívódíj 1998 , Romániai Írók Szövetségének Debüt-díja 1998 , Erdély Magyar Irodalomért Alapítvány esszépályázatának I. díja 2000 , Arany János-jutalom 2003 , Communitas alkotói ösztöndíj 2004; PhD 2004 , MZs-ösz­tön­díj 2005; MTA Arany János fiatal kutatói díj 2006 , RISZ Kolozsvári Fiók díj 2007 , Schöpflin Aladár-ösztöndíj 2007 , Pro Literatura díj 2007.
Hanna-hinta című könyve és a Fogak nyoma című verseskötete 2009-ben jelent meg Kolozsvárott.
 

Balázs Mihály

 irodalomtörténész
* Gyón, 1948-03-07
Az MTA dokt. 1997; Szirmay Endre-díj 1997; Szé­che­nyi prof. ösz­tön­díj 1999.

Balázs Mihály

pedagógus, szerkesztő, irodalomtörténész
* Magyarbánhegyes, 1930-08-27

Balázs Sándor

filozófus, tanulmányíró
* Kolozsvár, Kolozs m. (R), 1928-04-04
[ROMIL, ROMKK2000, UMIL]
 

Balázs Tibor

költő, műfordító, esszéíró, könyvkiadó
* Aranyosgyéres, Kolozs m. (R), 1958-04-13
[KMIK KK1998 KK2000 KKACS KMÍ]
a Grenoble-i Stendhal Egyetem ösztöndíja 1991 , A Frankofon Diákszínjátszó Fesztivál Nagydíja 1992 , Karácsony Sándor Alapítvány díja 1993 , Zsámboky János-díj 1999 , NKA-ösztöndíj 2001–2002 , PhD 2005.
 

Bali Brigitta

költő
* Bp., 1948-05-20
Tagság: I.
[KMIK, MEIL, Borbándi, UMIL]

Bálint Péter

író, esszéista
* Debrecen, 1958-01-06
[KMÍ]
MZs-ösz­tön­díj 1987; El­sőkö­te­te­sek Dí­ja 1991; Nagy La­jos-ösz­tön­díj 1992; Literatura-kritikusok dí­ja 1996.

Balla Bálint

szociológus, szerkesztő
* Bp., 1928-07-07
[Borbándi, KK1994]
Az ELTE díszdoktora 2002

Balla D. Károly

költő, író, weblapszerkesztő
* Ungvár (U), 1957-01-17
Tagság: UI.I.
[(KMIK, KK1992, 1994, 1998, 2000, UMIL, MNL)]
A NetPansip digitális folyóirat főszerkesztője, az UngParty Manzard webnapló gondozója. , MZs-ösztöndíj 1991 , Berzsenyi-díj , A Salvatore Quasimodo költőverseny különdíja 1994 , Arany János-jutalom 1996 , A Holmi novellapályázatának díja 1997 , A Salvatore Quasimodo költőverseny fődíja 1998 , JA-díj 1999 , Az Orbis c. folyóirat és az Etna webmagazin novellapályázatának első helyezése 2001 , Zynthanova város Magisztrátusának Pro, illetve Kontra Urbe díja; Székely János-ösztöndíj 2004 , A Salvatore Quasimodo költőverseny különdíja 1994 , Arany János-jutalom 1996 , A Holmi novellapályázatának díja 1997 , A Salvatore Quasimodo költőverseny fődíja 1998 , József Attila-díj 1999 , Az Orbis c. folyóirat és az Etna webmagazin novellapályázatának első helyezése 2001.
2009-ben megjelent verskötete: Harmadvalaki.

Balla Kálmán

költő, kritikus
* Pozsony (SK), 1954-02-16
[KMIK, KKKP, CSSZKK, MN, KMÍ]
Madách Imre-díj 1988.

Balla László

író, költő, műfordító, pedagógiai és művészettörténeti szakíró
* Pálóc (SK), 1927-07-23, † 2010-10-28
Tagság: UI.I.
[MIL, KMIK, KK1992, KK1994, UMIL, MNL, KK1998, KK2000, Kárpátalja magyar személyi és intézményadattára 1993]
A Csokonai Társaság (Hévíz) elnökségi tagja; Kiváló Munkáért érem 1970; Tisztelet Jele rendjel 1971; Ukrajna Legfelső Tanácsának díszoklevele 1977; Ukrajna Érdemes Népművelője cím 1980; Munka Veteránja érem 1983; A Magyar Nép­köz­tár­saság aranykoszorúval ékesített Csillagrendje 1987; A Lakitelek Alapít­vány Különdíja 1992; Nemzetközi Franko Irodalmi Díj 1995; a HM és a Magyar Írószövetség Nívódíja 1995; A Nagy Lajos Alapítvány Irodalmi és Művészeti Díja 1997; A Salvatore Quasimodo költőverseny elismerő oklevele 1997; A Magyar Napló filmnovella-pályázatának második díja 1998; A Kincskereső regénypályázatának díja 1998; A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Írószövetség Nívódíja 1999; Az Aquincumi Költőverseny közönség különdíja 2004; Fegyir Putusnyák-díj 2007.

Balla Zsófia

költő, író, esszéista
* Kolozsvár, Kolozs m. (R), 1949-01-15
Tagság: SzT.A.J. tisz­te­let­be­li, SzT.
[ROMIL, KMIK, KK1994, KK1996, KK1998, KKACS, MN, ROMKK97, UMIL, KK2000, KMÍ]
A Ko­lozs­vá­ri Írói Egye­sü­let Dí­ja 1980; A R. Író­szö­vet­ség Dí­ja 1983, 1991; Az El­ső R. Könyv­sza­lon Dí­ja 1992; A Ma­gyar Nap­ló dí­ja 1991; Déry Ti­bor-jutalom 1992; So­ros-élet­műdíj 1994, 1995; JA-díj 1996; Szép­írók Tár­sa­sá­ga; DAAD-ösztöndíj 1999; Magyar Irodalmi Díj 2002; Palladium-díj 2003, MASZRE-ösztöndíj 2009.
2009-ben megjelent kötete: A nyár barlangja ( Kalligram ).
 

Balló László

író, költő
* Szombathely, 1953-04-17
Tagság: I.
[JAKL, KMIK, KMÍ]
Vas megyei irodalmi nívódíj 1987.

Balogh Attila

költő
* Szikszó, 1956-02-03
Tagság: A ; I
[KMIK, UMIL, KMÍ]
SZOT-ösz­tön­díj 1979; A Szépiro­dal­mi Kvk. Ní­vó­dí­ja 1980; MTA–So­ros-ösz­tön­díj 1988.

Balogh Elemér

író, költő, drámaíró
* Nyitra (SK), 1938-01-19
Tagság: A.I.
[KMIK, KK1994, UMIL, KK1996, KK2000, KMÍ]
Drá­ma­írói ösz­tön­díj 1979–80.

Balogh Endre

műfor­dí­tó, prózaíró, irodalomszervező
* Budapest, 1971-03-12
Tagság: J. FISZ. SzT.
Az Osztrák-magyar Akció Alapítvány ösztöndíja Bécsben, 1997

Balogh Ernő

, kritikus, irodalomtörténész
* Debrecen, 1950-12-19
[UMIL, MKK, KMIK, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, KMÍ]

Balogh Gyula Bogumil

 író, természetgyógyász
* Pestszentlőrinc, 1941-09-20
Pro urbe díj 1989.

Balogh József

 költő, műfordító
* Bukarest, Ilfov m. (R), 1931-07-18
[ROMIL, KMIK]
JA-díj [Cleveland] 1987.

Balogh Mihály

 könyvtáros, író
* Kunszentmiklós, 1943-05-30
Pilinszky-díj 1999

Balogh Péter

 költő
* Nyíregyháza, 1977-03-02
Tagság: FISZ
FISZ alkotói pályázat, 2004.

Balogh Róbert

 író, költő
* Pécs, 1972-07-17
Tagság: SzT
Lilla-díj 2007-ben , NKA drámaírói ösztöndíj 2007 , Hajnóczy Péter-díj 1999, Móricz-ösztöndíj 2000 , IRKA-ösztöndíj 2002, Sziveri-díj 2002, NKA alkotói ösztöndíj 2003 , Örkény Drámaírói Ösztöndíj 2004 , Lilla-díj 2004, Irodalmi Jelen-díj 2006 , MASZRE-ösztöndíj 2009.
2009-ben megjelent gyerekkönyve: Várból várba ( Alexandra Kiadó ).

Balogh Tamás

 író, irodalomtörténész
* Gyoma, 1975-06-19
Tagság: J.
Faludy-díj 1996, NKA-ösztöndíj 2002, Szeged Város Alkotói és Könyvkiadási Támogatása 2003.

Bán János

újságíró
* Bp., 1933-04-10
SZOT-díj 1981; Életmű-nívódíj 1997, Aranytoll 2003.

Bán Péter

műfordító
* Székelymuzsna, Udvarhely m. (R), 1946-07-14, † Mujna
Garbes Rastas Dísz­ok­le­vél [a lit­ván irod. nép­sze­rűsí­té­sé­ért, Vil­ni­us] 1979.

Bán Zoltán András

kritikus, szerkesztő
* Bp., 1954-01-06
[KK1998, KK2000, KMÍ]
Táncsics Mihály-díj 1993 , Déry Tibor-díj 1996, Soros-ösztöndíj 2000.

Bán Zsófia

író, kritikus
* Rio de Janeiro, 1957-09-23
Tagság: SzT
MTA tudományos ösztöndíj 1985-1988 , A magyar kultúrális és Oktatási Minisztérium csereprogramja 1987-1988 , Fulbright ösztöndíjas kutató 1992-1993 , Kutató, English Debt. 1996 , Ph.D. 1997 , Kutató J. F. Kennedy Institut 1998 , Balassa Péter-díj 2007 , Palládium-díj 2009 , Mozgó Világ –nívódíj 2009. 
Esti iskola - Olvasókönyv felnőtteknek (Kalligram, Bp.) 2007
Honlap: www.banzsofia.net

Bán Zsuzsa

író, műfordító
* Szombathely, 1944-12-29
Tagság: A.I.
[KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, UMIL, KMIK, KK2000, KMÍ]
MZs-ösz­tön­díj 1978; SZOT-ösz­tön­díj 1979; Za­laegerszeg Vá­ros Ösz­tön­dí­ja 1981–83; MTA–So­ros-ösz­tön­díj 1987.

Bánki Éva

irodalomtörténész
* Nagykanizsa, 1966
SZIF-díj 2004, a Mikes Kelemen Társaság díja 2007 ( Hollandia )
 

Banner Zoltán

előadóművész, művészettörténész
* Szatmárnémeti, Szatmár m. (R), 1932-07-12
Tagság: I.A.EMIL, Körös Irodalmi Társaság
[ROMIL, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KKACS, UMIL, MKK, KK2000, KMÍ, Who’s who in Europe 2003]
Kul­tu­rá­lis Ér­dem­rend V. fo­ko­zat 1967 [Ro­má­nia]; Kulturális Érdemérem [Ro­má­nia] 1981; Táncsics Mihály Alapítvány „Az év képzőművészeti kritikusa”-díj 1995; „Körös gyöngye”-díj 2002; Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt 2004; Szervátiusz-díj 2005.
2003-ban megjelent kötete: Szó, eszme, látvány (Mentor, Marosvásárhely); Erdősi Pál (Szatmári Múzeum Kiadó, Szatmárnémeti); Gergely István (Pallas-Akadémia, Csíkszereda); Deák Beke Éva (Mozaik, Szeged) 2006-ban megjelent kötete: Albert László (monográfia, Mentor Kiadó, Marosvásárhely); Nora Schütz Minorovics (monográfia, Medienhaus Rete, Freiburg)

Banos János

költő, szerkesztő, újságíró
* Ecseg, 1952-05-10, † Budapest
Tagság: I
[JAKL KMIK KK1994 KK1998 UMIL KK1996 KK2000 KMÍ]

Bános Tibor

újságíró, kritikus, színháztörténész
* Solt, 1933-01-21

Bánszki István

tanár, irodalomtörténész
* Nyíregyháza, 1929-12-03
Bes­se­nyei-em­lék­érem 1997; Apá­czai Cse­re Já­nos-díj 1998, Péterfy Sándor-díj 2000, Toldy Ferenc-díj 2008, Kölcsey Ferenc-díj 2008.

Bányai János

író, irodalomtörténész, kritikus
* Szabadka (SCG), 1939-11-20
Tagság: I.
[KMIK, KK1994, KK2000, MN, UMIL]
Szenteleky Kor­nél-díj 1975; Al­föld-díj 1993; Az Év Könyve-díj 1999; Széchenyi prof. ösztöndíj 1999; Híd-díj 1999; JA-díj 2001; Pro Literatura-díj 2001, Nemes Nagy Ágnes-díj 2003, Déry Tibor-díj 2007.

Bányai Tamás

író, drámaíró
* Budapest, 1946-02-08
Tagság: I. ; Winston-Salem Writers Association ( Észak-Karolina ) 
A Barankovics Alapítvány regénypályázatának első díja 2008 , a XIII. kerület irodalmi díja 2008.
 

Barabás András

műfordító, szerkesztő
* Bp., 1954-02-04
Tagság: I.
[KMÍ]

Barabás Jutka

író, drámaíró
* Bp., 1951-03-05
Literature Award State of Zürich 1987.

Barabás Tamás

újságíró
* Bp., 1926-11-30
Tagság: P
[KK1998 KK1996 KMÍ]
Színikritikusok Díja 1984, 1990, Aranytoll 1993.

Barabás Zoltán

költő, esszéista
* Nagyvárad, Bihar m. (R), 1953-04-01
Tagság: I
Az Anyanyelvi Konferencia elnökének elismerő oklevele 2005 , Bartók Béla-emlékdíj 2006 , Bocskai-díj 2008.
 

Barak László

köl­tő, prózaíró, publicista
* Muzsla (SK), 1953-09-08
Tagság: SzT. Szlovákiai Magyar Írók Társasága, Csokonai Társaság
[KMIK, KKKP, KK1998, kk2000, CSSZKK, UMIL, SZMKK2001]
Forbáth Imre-díj 2003 , Madách Imre-nívódíj 2006
Ne dudálj, küzdj! (Nap Kiadó, Dunaszerdahely 2006) Barak László legszebb versei (AB-ART, Pozsony, 2007)
 

Baranski Tibor

 író
* Bp., 1922-06-11
Árpád-díszoklevél 1971.

Bárány Tamás

drámaíró, író, költő, kritikus
* Bp., 1922-03-21
Tagság: I; P; MIE
[MIL ÚML KMIK KKMGY KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 MN UMIL KMÍ]
JA-díj 1954, 1969, A Szépirodalmi Kiadó Nívódíja 1970, Gábor Andor-díj 1972, A Munka Érdemrend arany fokozata 1978, SZOT-díj 1979, A Móra Kvk. Nívódíja 1981, A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 1992, A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1993, Arany János-díj 1996, “Fityisz”-díj 1997.

Bárány Tibor

kritikus, filozófus, műfordító
* Budapest, 1979
Tagság: J.

Baranyi Ferenc

költő, író, műfordító, szerkesztő
* Pilis, 1937-01-24
Tagság: A.I.P.
[MIL, KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, MN, UMIL, MKK, KK2000, KMÍ]
SZOT-díj 1974; KISZ-ér­dem­érem, JA-díj 1976; SZOT-ösz­tön­díj 1980; A Zrí­nyi Kvk. Ní­vó­dí­ja 1981; Passo D’uomo-díj 1989 [Sabbioneta, Ola]; Brianza-díj 1993; MSZOSZ-díj 1993; Fo­rin­tos-díj 1995; A Ma­gyar Köz­tár­sa­sá­gi Ér­dem­rend kis­ke­reszt­je 1997; An­gyal­föld Dísz­pol­gá­ra 1998; Demény Pál-em­lék­érem 1999; Darvas József-díj 2002, Ada Negri-díj 2002, Gábor Andor-díj 2004, Nádasdy Kálmán-díj 2005, Radnóti Miklós-díj 2006.
 

Baráth Lajos

író
* Abaújkér, 1935-08-18
Tagság: A.I.
[MIL, KMIK, KK1994, KK1996, KK1998, K2000, UMIL, KMÍ]
SZOT-díj 1970; A Zrí­nyi Kvk. Ní­vó­dí­ja 1981.

Barcs János

költő, író
* Barcs, 1927-08-18
Tagság: A.I.Sz.
[KMIK, KK2000, UMIL]
SZOT-ösz­tön­díj 1979; A Tán­csics Kvk. Ní­vó­dí­ja 1981; A So­mo­gyi Lap­ki­a­dó Váll. Ní­vó­dí­ja 1981, 1984; Petőfi-díj 2002, Lant és Toll-díj 2008.

Bárczay Géza

esszéista [református teológus]
* Bp., 1931-10-12
[MEIL, Borbándi]

Bárczi Ildikó

irodalomtörténész
* Bp., 1959-04-24
Az irod. tud. kandidátusa.

Bárczi Zsófia

író
* Rimaszombat (SK), 1973-07-13
2003-ban megjelent kötete: A keselyű hava (AB-Art)

Bárczy János

író
* Bp., 1917-01-23
Tagság: A.I.
[KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, UMIL, MKK, KK2000, KMÍ]
Felszabadulási Jubileumi Emlékérem.

Bárdos B. Arthur

költő, újságíró
* Kolozsvár, Kolozs m. (R), 1923-01-03
Tagság: I.
[ROMIL, Borbándi, UMIL]

Bárdos Deák Ágnes

előadóművész, író
* Budapest, 1956-11-27
Tagság: SzT.
A Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje, 2006.

Bárdos László

köl­tő, kri­ti­kus, műfor­dí­tó, iro­da­lom­tör­té­nész
* Bp., 1955-04-11
Tagság: P.
[JAKL, KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, UMIL, KMÍ]
Greve-díj 1994; Artisjus irod. ösz­tön­díj 1995; So­ros irodalmi ösz­tön­díj 1996; PhD 1996; Az IR­KA Egye­sü­let ösz­tön­dí­ja 1998; A Füst Mi­lán For­dí­tói Ala­pít­vány Dí­ja 1998.

Bárdos Miklós

prózaíró, műfor­dí­tó, iro­da­lom­tör­té­nész
* Budapest, 1971-07-25
Tagság: J. ; SzT.
Hajnóczy Péter-ösztöndíj 1999; Irodalomtudományi DEA 2004.

Bárdos Pál

író, dramaturg
* Makó, 1936-03-30
Tagság: A.P.
[KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, UMIL, MKK, KK2000, KMÍ]

Bari Károly

költő, műfordító
* Bükkaranyos, 1952-10-01
Tagság: A. ; SzT.
[KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, UMIL, MKK, KK2000, KMÍ]
MZs-ösz­tön­díj 1980; JA-díj 1984; A So­ros Ala­pít­vány Élet­műdí­ja 1992; Déry Ti­bor-ju­ta­lom 1992; Bezerédj-díj 1996; Kossuth-díj 2001; Pro Ethnographia Minoritatum-emlékérem 2003; Hazám-díj 2004.

Barlay István

újságíró, író
* Bp., 1930-01-18
[MEIL, Borbándi]

Barna Imre

 műfordító, szerkesztő
* Bp., 1951-04-10
Tagság: A.P.SzT.
[KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, UMIL, MKK, KK2000, KMÍ]
Az Eu­ró­pa Kvk. Ní­vó­dí­ja 1983, 1988; Wessely Lász­ló-díj 1989; Az Év Köny­ve-ju­ta­lom 1989; Fo­rin­tos-díj 1993; az Olasz Köztársaság Érdemrendjének lovagi fokozata 2003; József Attila-díj 2006.

Barna Róbert

író, műfordító, könyvtáros, tanár
* Bp., 1942-10-18
Tagság: I. ; SzT.

Barna T. Attila

költő, író, kritikus, publicista, újságíró
* Vác, 1971-11-28
Tagság: I.J.FISZ.
[KMÍ]
A gödöllői Juhász Gyula Városi Könyvtár irodalmi pályázatán versíró kategóriában 1. helyezés (1996), Verskarácsony-díj (1997), Polísz Költészeti Díj 2002. évi pályázatán 4-6. helyezés, Wass Albert Emléklap (2002), Salvatore Quasimodo költőverseny különdíja (2008)
2005-ben megjelent kötete: Valami jön
 

Barnassin Anna

író, dramaturg
* Sátoraljaújhely, 1928-01-13
Tagság: A.I.Sz.
[UMIL, KMÍ]
SZOT-ösz­tön­díj 1980; A Mun­ka Ér­dem­rend ezüst fo­ko­za­ta 1983.
 

Barsy Kálmán

író
* Bp., 1942
Casa de las Américas-díj 1981; Puerto Ricó Irodalmi Nagydíj 1994.

Bart István

 író, műfordító, szerkesztő
* Bp., 1944-07-01
Tagság: A.I.P.
[KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, UMIL, KK2000, KMÍ]
Az Eu­ró­pa Kvk. Ní­vó­dí­ja 1984; Wessely Lász­ló-díj 1984.
 

Barta Lajos

író, újságíró
* Harta, 1935-01-22
Tagság: H. A.I.
[KMIK, UMIL, KMÍ]
SZOT-ösz­tön­díj 1980; A Ma­gyar Köz­tár­sa­sá­gi Ér­dem­rend tiszti­keresztje 1995.

Barta Péter

műfordító
* Bp., 1960-09-20
Tagság: I.
A nyelvtudomány kandidátusa 1996.

Bartis Attila

író, fotográfus
* Marosvásárhely, Maros m. (R), 1968-01-22
Tagság: Sz.J.SzT.
[KMÍ, KK2000]
MZs-ösz­tön­díj 1995; NKA al­ko­tói ösz­tön­díj 1996; So­ros-ösz­tön­díj 1996; A Déry Ti­bor Ala­pít­vány dí­ja 1997; Márai Sándor-díj 2002; JA-díj 2005; MASZRE-ösztöndíj 2009.

Bartis Ferenc

író, költő, szerkesztő, drámaíró, kritikus, műfordító, esszéista
* Gyergyószárhegy, Hargita m. (R), 1936-07-04
Tagság: A.I.
[KMIK, ROMIL, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, UMIL, MKK, KK2000, KKHK, KMÍ]
„Charles Zágoni of Hungary To Victory” Nagyérem 1987 [Washington]; Pro Urbe Budapest, V. ker.; To Victory Nagyezüst; Az Er­dé­lyi Me­ne­kül­te­kért-em­lék­érem 1989; Az Ár­pád Aka­dé­mia arany­ér­me 1989; Arany Ár­pád-érem 1991 [USA]; 1956-os em­lék­érem 1991; Vulkány Vá­ros Bá­nyász Em­lé­kér­me 1993; Bu­da­pest-Bel­vá­ros és Gyergyó Dísz­pol­gá­ra 1994; Gá­bor Áron-em­lék­érem 1994.
 

Bartos Csaba

író
* Bp., 1980-07-19
Tagság: Vörösmarty Társaság

Bartos Tibor

műfordító
* Újpest, 1933-08-01, † 1933-08-01
Tagság: A.
[MIL, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, UMIL, MKK, KK2000, KMÍ]
Sajtó Kiváló Dolgozója érem 1967; Wessely László-díj 1981; Az Év Könyve-jutalom 1985; Az Európa Kvk. Nívódíja 1985, 1987, 1988; Déry Tibor-díj 2002, Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének Nívódíja 2005.

Barzsó Tibor

 szerkesztő, műfordító, újságíró, kritikus
* 1931
A Sajtó Kiváló Dolgozója érem 1967; a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének Nívódíja, 2005.

Basa Molnár Enikő

irodalomtörténész [könyvtáros]
* Huszt (U), 1939-09-07
[MEIL, KK1994, KK2000, Borbándi]
Az Árpád Akadémia aranyérme 1973. , 2002-2003-ban a Kongresszusi könyvtár Kluge-ösztöndíjasa.

Bata János

költő, műfordító
* Szabadka (SCG), 1963-05-14
Bazsalikom-díj 1991.

Batári Gábor

 író, költő, újságíró
* Bp., 1967-03-09
Tagság: I ; Sz
[KMÍ, KK2000]
2008-ban megjelent kötete: Batariversum (összegyűjtött versek) (Alterra Svájci-Magyar Kiadó, Bp.); Kortárs magyar írók (háromszerzős önálló kötet) Pszichőfi, avagy a lírai én bolyongásai térben és időben (Alterra Svájci-Magyar Kiadó, Bp.) 

Báthori Csaba

költő, író, kri­ti­kus, műfor­dí­tó
* Mohács, 1956-12-26
Tagság: SzT.
[KMÍ, KK2000]
Tekintet-díj 1990; Soros-ösztöndíj 1998; Az Osztrák Kancellári Hivatal kitüntetése 1998; Szobotka Tibor-díj 1999; Füst Milán-ösztöndíj 2001; Déry Tibor-díj 2005, József Attila-díj 2007, MASZRE-ösztöndíj 2009.
2006-ban megjelent kötete: Boldog ólom (versek) (Kalligram, Pozsony); A lírikus 123 epilógja (Babits-parafrázisok) (Napkút Kiadó, Budapest). Egy kutya naplója című könyve és Jel a semmiről című verseskötete 2009-ben jelent meg a Napkút Kiadónál.

Báti Zsuzsa

költő, műfordító
* Padé, 1938-12-31
[KMIK]

Bátki Fazekas Zoltán

költő
* Szeged, 1968-11-10
Tagság: I.
„Szép vagy Alföld” Nemzetközi vers- és novellaíró pályázat bronz oklevele 2003.

Bátki Mihály

kritikus, műfordító, újságíró, író, szerkesztő
* Bp., 1945-03-21
Tagság: A.P.
[KMÍ, KK2000]

Batta György

költő, író, szerkesztő
* Rimaszombat (SK), 1943-01-10
Tagság: I.
[KMIK, KKKP, UMIL, SZMKK2001]
 

Bayer Béla

 író, költő
* Váralja, 1951-05-17
Tagság: I.
[KMÍ]

Bazsányi Sándor

kritikus
* Miskolc, 1969-03-02
Tagság: J. ; SzT.
MZs-ösz­tön­díj 1997; Király István-díj 2001; MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíj 2001; Barta János különdíj 2001; NKA-ösztöndíj 2009.

Bebek János

költő, író [gépészmérnök]
* Pestszentlőrinc, 1948-03-21
[KMIK, MEIL, Borbándi, Mis­ka]
 

Bécsy Ágnes

irodalomtörténész
* Pécs, 1953-02-21
Széchenyi prof. ösztöndíj 1998.

Becsy András

költő
* Gyula, 1973-05-03
Tagság: J-t. ; KIT
Tevan Andor Kiadó verspályázat I. díj 1991.
Használati utasítás, versantológia, Palatinus Kiadó, 2008. 2009-ben megjelent kötete: Körkörös (versantológia, KIT-Jókai Színház)

Bécsy Tamás

irodalomtörténész, esztéta
* Bp., 1928-08-28
Tagság: P.
[KMIK, MTAA, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, MTAA97, PKK, UMIL, KK2000, KMÍ]
Az irodalomtud. dr. 1978; JA-díj 1986; Szent-Györ­gyi Al­bert-díj 1998; 1990-től az MTA tag­ja.

Beczner Tamás

író, kritikus
* Bp., 1926
[MIL, MEIL, Borbándi]
Burghausen bajor város Irodalmi Díja 1985.

Bedanics Gábor

irodalomtörténész, kritikus
* Bp., 1976-02-12
Tagság: J. FISZ.

Bedanics Gábor

* Bp., 1976-02-12
Tagság: J. FISZ.
Cziráki Alapítvány Pro Cultura Humana Díj 1992; Cicero-dícséret 1992, Köztársasági Ösztöndíj 1997; Erasmus-ösztöndíj Berlinben 2001.

Bede Anna

költő, műfordító
* Bp., 1926-07-14, † 2009-03-30
Tagság: I.
[MIL, KMIK, FÉL, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, UMIL, MKK, KMÍ]
JA-díj 1974; A Cseh­szlo­vák Kor­mány Ki­tün­te­té­se 1975; Ní­vó­díj 1975; Az Eu­ró­pa Kvk. Ní­vó­dí­ja 1984; A Mun­ka Ér­dem­rend arany fo­ko­za­ta 1986; Magyar Köztársasági Arany Ér­dem­ke­reszt 2002.

Bedecs László

 kritikus
* Budapest, 1974-11-25
Tagság: J. ; SzT.
Móricz-ösztöndíj 2002.
2009-ben megjelent kötete: Nyelvek a végtelenhez ( Napkút Kiadó, Bp.).

Beke Albert

kritikus, irodalomtörténész, esszéista
* Nádudvar, 1934-03-18
Tagság: I.
Táncsics Mihály Alapítvány irodalomkritikusi díja 1995 , PhD 1997.

Beke György

író, műfordító
* Uzon, Kovászna m. (R), 1927-08-03
Tagság: A.I.
[MIL, KMIK, ROMIL, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, UMIL, KKHK, KMÍ]
A Ro­mán Író­szö­vet­ség Iro­dal­mi Dí­ja 1970, 1978; A Művé­sze­ti Alap Iro­dal­mi Dí­ja 1991; Jó­si­ka Mi­klós-díj 1996; A Ma­gyar Köz­tár­sa­sá­gi Ér­dem­rend kis­ke­reszt­je 1997; A Nagy La­jos-pá­lyá­zat dí­ja 1997; Pethő Ti­bor-díj 1997; Pe­tő­fi Sán­dor Saj­tó­sza­bad­ság-díj 1997; A Ma­gyar Író­szö­vet­ség és a Hon­vé­del­mi Mi­nisz­té­ri­um iro­dal­mi pá­lyá­za­tá­nak ní­vó­dí­ja 1998; JA-díj 1999; Táncsics Mihály-díj 2001.

Beke Kata

 író, publicista
* Bp., 1936-12-22, † Bp., 2009-02-02
Tagság: I.
[KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, UMIL, KK2000, KMÍ]
A Művé­sze­ti Alap Iro­dal­mi Dí­ja 1981; Comenius-em­lék­érem 1992; Nagy Im­re-emlékplakett 1996; A Ma­gyar Köz­tár­sa­sá­gi Ér­dem­rend tisz­tike­reszt­je 1996.

Beke Mihály András

író, szerkesztő
* Bukarest, Ilfov m. (R), 1956-05-05
Tagság: J.Sz.
[ROMIL, JAKL, KK1998, KK2000, UMIL, KKHK, KMÍ]
MZs-ösztöndíj 1985.

Békés József

író, dramaturg, forgatókönyvíró
* Gádoros, 1923-09-19, † Bp.
Tagság: I.
[KMIK, KK1992, KK1994; KK1996, KK1998, UMIL, MKK, KK2000, KMÍ]
A Mun­ka Ér­dem­rend ezüst fo­ko­za­ta 1964; If­jú­sá­gért Ér­dem­érem 1972; Prix Danube 1979; A Szo­ci­a­lis­ta Kul­tú­rá­ért 1979; Ba­lázs Bé­la-díj 1985; IBBY-díj 1986; Nagy La­jos-díj 1998.

Békés Pál

író, drámaíró, műfordító
* Bp., 1956-03-27, † 2010-05-29
Tagság: A.SzT.J.P.Sz.
[JAKL, KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, UMIL, MKK, KK2000, KMÍ]
MZs-ösz­tön­­díj 1981; Rá­dió­kri­ti­ku­sok Dí­ja 1982; Nem­zet­kö­zi Gor­kij-díj 1985; MTA–So­ros-ösz­tön­díj 1987/1988; Az Eu­ró­pa Kvk. Ní­vó­dí­ja 1987; Wessely Lász­ló-díj 1988; Fitz Jó­zsef-díj 1991; Ful­bright-ösztöndíj 1992; Az Év Gyer­mek­köny­ve-díj 1992; IBBY-díj 1992; Déry-jutalom 1998; JA-díj 2000; Soros ösztöndíj 2000; Az Édes Anyanyelvünk pályázat gyermekirodalom kategóriájának első díja 2004; Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje 2006, Hevesi Sándor-díj 2006, Márai-díj 2009, Szép Ernő-életműdíj 2009.

Békési Gyula

költő
* Újfehértó, 1924-11-10, † 2003-02-15
Tagság: A; I
[KMIK SZSZBKIK KK1998 KK2000 KMÍ ÚMIL]
SZOT-díj 1973, SZOT-ösztöndíj 1977, A Szépirodalmi Kvk. Nívódíja 1981, A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1984, Nagy Lajos-díj 1991, JA-díj 1992.

Béki István

költő, performer
* Szerencs, 1968-03-06
Tagság: I.J.

Bella István

költő
* Székesfehérvár, 1940-08-07
Tagság: A.I.P.
[KMIK, KKMGYI, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, UMIL, MKK, KMÍ]
KISZ-díj 1969; JA-díj 1970, 1986; SZOT-ösz­tön­díj 1984; Déry Ti­bor-ju­ta­lom 1988; Az Év Köny­ve-ju­ta­lom 1988; A Ma­gyar Művé­sze­tért-díj 1992; HM iro­dal­mi díj 1995, 1996; Ho­ri­zont-díj 1996; Kossuth-díj 2001.
 

Bence Lajos

 költő
* Göntérháza, 1956-07-01
[KMIK]

Bence Ottó

író
* Bp., 1965-06-27
Tagság: J.SzT.
Művészeti Alap-ösztöndíj 1989; Fehér Rózsa-díj 1998.
 

Bencsik Attila

költő
* Bp., 1947-04-28
Tagság: Sz.
[KMÍ, KK2000]
Mi­nisz­te­ri Di­csé­ret 1986; Dr. Univ. 1990.

Bene Zoltán

író
* Kecskemét, 1973-04-08
Tagság: I.FISZ. Madách Irodalmi Társaság, Nagy Lajos Társaság, Magyar Prózaíró Műhely, Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület
Fehér Klára-díj 2007; Magyar Írószövetség és a Honvédelmi Minisztérium irodalmi pályázatának II. díja 2008.
 

Benedek András S

költő, irodalomtörténész
* Munkács (U), 1947-02-01, † 2009-09-08
Tagság: S.
[FÉL, KMIK, HMK]
Hodinka Antal-emlékérem 2005, Magyar Művészetért Díj 2007, Arany János-díj 2007.

Benedek Pál

újságíró, műfordító
* Tótkomlós, 1931-07-27
[MEIL, Borbándi]

Benedek Szabolcs

író
* Bp., 1973-03-18
Tagság: J. ; SzT.
[KMÍ, KK2000]
MZs-ösz­tön­díj 2006, NKA Alkotói támogatás 2007, Örkény István drámaírói ösztöndíj 2008
2008-ban megjelent kötete: Budapest vőlegényei (Pont Kiadó, Budapest) 2009-ben megjelent kötetei: Haláldekameron (novellák, Pont Kiadó, Bp.) és Az élcsapat (regény, Pont Kiadó, Bp.)

Benedikty Béla

dramaturg, szerkesztő, író
* Bp., 1943-03-15
Pulitzer-emlékdíj 2003. 

Beney Zsuzsa

költő, esszéíró
* Bp., 1930-04-21
Tagság: A.SzT.
[KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, UMIL, MKK, KK2000, KMÍ]
Füst Milán-ju­ta­lom 1979; JA-díj 1990; A Szé­pi­ro­dal­mi Kvk. Ní­vó­dí­ja 1990; Kor­társ-ní­vó­díj 1991; So­ros-ösz­tön­díj 1994.

Bengi László

irodalomtörténész, kritikus, költő, író
* Bp., 1976-01-07
Tagság: J.FISZ. ; 
Király István-díj 1999; , MZs-ösztöndíj 2002; , NKA támogatás 2003; , PhD 2008.

Benke László

költő, író
* Újvárfalva, 1943-04-28
Tagság: I ; Sz ; MIE
[KMIK, KK1996, KK1998, UMIL, KK2000, KMÍ]
MZs-ösz­tön­díj 1978/79; A Művé­sze­ti Alap El­sőkö­te­te­sek Dí­ja 1979; SZOT-ösz­tön­díj 1980; A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje 2003.
2008-ban megjelent kötete: Otthonkereső (Hét Krajcár Kiadó, Budapest).

Benkő Attila

költő, szerkesztő
* Bp., 1942-04-09
Tagság: A.Sz.
[KMIK, KK1994, KK1996, KK1998, UMIL, KK2000, KMÍ]

Benkő Krisztián

* Miskolc, 1979
Tagság: J.
Edinburghi ösztöndíj 2003, Erasmus-Socrates ösztöndíj Firenzében 2007.
 

Benkő Levente

író, szerkesztő
* Nagyajta, Maros–M. Autonóm Tart. (R), 1961-06-13
[ROMKK97, ROMKK2000]
MÚRE-díj 1995, II. Lakitelki Filmszemle kategóriadíja.

Benkő Samu

művelődéstörténész
* Lőrincfalva, Maros-Torda m. (R), 1928-02-25
[ROMIL, KMIK, MTAA, MTAA97, KK2000, ROMK, UMIL]
1990-től az MTA kül­ső t.; Nagy Imre emlékplakett 1994, Déry Tibor-jutalom 1994; Szé­che­nyi-díj 1997; Ke­mény Zsig­mond-díj 1997; A Tő­kés Lász­ló Ala­pít­vány egyé­ni dí­ja 1997; Magyar Művészeti Akadémia aranyérme 1999; Bethlen Gábor-díj 2000.

Bényei József

költő, író
* Tiszaladány, 1934-07-07
Tagság: I.
[KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, UMIL, KMÍ]
Ró­zsa Fe­renc-díj 1984; Krúdy-em­lék­érem 1991; Hol­ló Lász­ló-díj 1993, Ma­gyar La­jos-díj 1993; A Magyar Köz­tár­sa­sá­gi Ér­dem­rend kis­ke­reszt­je 1994; Arany­toll 1998; A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje 2003.

Bényei Tamás

kritikus
* Debrecen, 1966-02-15
Tagság: J.
[UMIL, KMÍ, KK2000]
Pro Scientia-díj 1990, Soros-ösztöndíj Oxfordban 1991, MZs-ösztöndíj 1995, Széchenyi-ösztöndíj 1997, Kanyó Zoltán-díj 1999, Soros-ösztöndíj 2000, Alföld-díj 2005.

Benyhe János

irodalomtörténész, műfordító, kritikus, esszéista
* Hódmezővásárhely, 1926-11-08
Tagság: I.P.
[MIL, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, UMIL, KK2000, KMÍ]
Bölöni-díj 1987; A Művé­sze­ti Alap Iro­dal­mi Dí­ja 1988; A Ma­gyar Köz­tár­sa­sá­gi Ér­dem­rend kö­zép­ke­reszt­je 1996; JA-díj 1999; Pro Literatura-díj 2000; József Attila-díj 2001.

Benyó Judit

költő, műfordító, író
* Rotthalmünster (D), 1945-04-25
Tagság: I.Sz.
[KMIK, KK1992, KK1994, UMIL, KK1996, KK2000, KMÍ]
1992-93 ösztöndíj az MHB Művészeti Alapítványától.

Benyovszky Krisztián

kritikus, irodalomkutató
* 1975-03-22
Tagság: J.
[SZMKK2001]
Posonium-díj 2001; Madách-díj 2002; MZs-ösz­tön­díj 2005.

Bérczes László

kritikus, esszéista, irodalomtörténész
* Tiszanána, 1951-02-15
Tagság: Sz
[KMÍ KK2000]
Bálint Lajos-vándorgyűrű 1999.

Bérczessy Lajos

szerkesztő, kritikus, kommunikációkutató
* Bp., 1949-01-11
Tagság: Sz

Bereck József

 író, műfordító, szerkesztő
* Albár (R), 1945-03-09
[KMIK KKKP SZMKK2001]
A Szlovák Irodalmi Alap Nívódíja 1974, Madách-díj 1998.

Bereczki Gábor

 nyelvész, műfordító, folklorista
* Békés, 1928-03-24
Akadémiai Díj 1976. A Tartui Egyetem díszdoktora 1990.

Bereczky László

könyvtáros, újságíró, író
* Nagykálló, 1931-09-12
Szinnyei József-díj 1995.
 

Bereményi Géza

író, dramaturg, filmrendező
* Bp., 1946-01-25
Tagság: A ; I
[ÚML8 AKL KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL MKK KMÍ]
KISZ-díj 1979 , JA-díj 1984 , Balázs Béla-díj 1989 , SZOT-díj 1986 , Filmkritikusok Díja 1989 , A Legjobb Európai Film Díja 1989 , A Magyar Művészetért-díj 1992 , filmrendező Déri Jánosdíj 1993 , Huszka Jenő-díj 1998 , Pro Literatura-díj 1998 , Esztergom és Székesfehérvár Millecentenáriumi Drámapályázatának első díja 1998 , Pro Urbe Budapest 1998 , Kossuth-díj 2001 , Szép Ernő-jutalom 2003.

Béres Attila

költő, író, librettista
* Bp., 1946-05-06
Tagság: A ; I
[KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL MKK KK2000 KMÍ]
MZs-ösztöndíj 1974 , A Haza Szolgálatáért Érdemérem ezüst fokozata 1976 , AZ MTI-PRESS pályázatának különdíja 1995.

Berkes Péter

 író, lapszerkesztő
* Sopron, 1931-11-12
Tagság: I; A
[KMIK KKMGY UMIL KMÍ]
Kiváló Szolgálatért Érdemrend, A HM Nívódíja 1976, A Zrínyi Kvk. Nívódíja 1981, Ifjúsági Díj 1984.

Berkovits György

író, szociográfus, esszéista
* Orosháza, 1940-10-21
Tagság: A ; SzT
[KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
Eötvös-ösztöndíj 1989 , Budapestért-díj 1993 , JA-díj 2007.
Nyolc magyar író orosz nyelvű drámakötetében – Kazamaták – megjelent Abreál című darab
 

Bernáth Árpád

irodalomtörténész, germanista
* Jánoshalma, 1941-02-15
Magyar felsőoktatásért-emlékplakett 1992 , Apáczai Csere János-díj 1997 , Kunó-díj 2004.
 

Bernáth István

irodalomtörténész, műfordító
* Orosháza, 1928-09-13
Tagság: A ; I ; P
[MIL KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL MKK KMÍ]
A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje; , Az izlandi sólyomrend lovagkeresztje 2003. , Irodalmi díjakat kapott Izlandban és Belgiumban. 

Berniczky Éva

szerkesztő, novellista, gyermekíró
* Beregszász (U), 1962-12-29
[KK 2000]
Az Élet és Irodalom novellapályázatának III. díja 1998 , Bárka-díj 2000 , Az Üzenet c. folyóirat és az Etna webmagazin Kosztolányi-pályázatának III. díja 2001 , Márai Sándor-díj 2006 , Artisjus díj 2006.

Berta Péter

költő, irodalomtörténész
* Kaposvár, 1972-09-02
Tagság: J; I
[KMÍ]
Hidas Antal-díj 1995.

Bertha Mária

műfordító
* Pozsony (SK), 1952-11-25
[CSSZKK SZMKK2001]

Bertha Zoltán

esszéista, irodalomtörténész, kritikus
* Szentes, 1955-06-04
Tagság: I; Sz; MIT
[JAKL KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL KKHK KMÍ MIT RÚL]
bölcsészettud. doktorátus 1982, A Művészeti Alap Ösztöndíja 1983, JAK belső ösztöndíj 1987, MZs-ösztöndíj 1989, PhD 1994, Kölcsey-díj 1996, Széchenyi-ösztöndíj 2000, Petőfi Sándor Sajtószabadság-díj 2002, Tamási Áron-díj 2003.
2003-ban megjelent kötete: Sorsbeszéd (Kráter Műhely)

Bertók László

költő
* Vése, 1935-12-06
Tagság: I
[A KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 KK2002 UMIL DIA KMÍ MKK MN RÚL]
SZIMA r., Who’s Who in Europe , Radnóti Miklós-díj 1973 , József Attila-díj 1982 , Janus Pannonius Műv. Díj 1983 , Az Év Könyve-díj 1986 , Graves-díj 1989 , Déry Tibor-jutalom 1990 , MSZOSZ-díj 1991 , Szinnyei Júlia-emlékdíj 1991 , Kortárs-nívódíj 1991 , Weöres Sándor-díj 1993 , A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje 1995 , Pro Civitate Pécs 1995 , A Magyar Köztársaság Babérkoszorúja 1997 , Radnóti-fődíj 2002 , Kossuth-díj 2004 , Artisjus Irodalmi Díj 2008 , Martyn Ferenc-díj 2009.
2009-ben megjelent kötete: A város neve( Pro Pannonia Kiadó, Pécs ).
 

Beszédes István

költő
* Zenta (SCG), 1961-09-12
[KMIK UMIL KMÍ]
Sinkó-díj 1972, MZs-ösztöndíj 1995.

Bettes István

költő
* Rimaszombat (SK), 1954-08-15
[KMIK KKKP SZMKK2001]
Madách-díj 1991.

Bezerédi Zoltán

író, újságíró
* Marcali, 1922-05-06
[MÍSZK]
Német Exil PEN Club

Bezzeg János

 költő, kritikus
* Berhida, 1958-02-11
Tagság: J
[JAKL KMIK]

Bihari Sándor

költő
* Kisgyőr, 1932-08-17
Tagság: A; I
[MIL KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL MKK KMÍ]
JA-díj 1966, SZOT-ösztöndíj 1982, Salvatore Quasimodo-díj 1994, Szabó Lőrinc-díj 1995, A Tekintet díja 1996.

Bikácsy Gergely

kritikus, dramaturg
* Szécsény, 1941-10-09
Tagság: A ; I
[KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
Balázs Béla-díj 1990 , Az MHB Táncsics Alapítvány Filmkritikusi Díja 1993.

Bikfalvy Péter

 irodalomtörténész
* Bp., 1943-07-21
ELTE Spanyol Tanszék

Bíró András

költő, műfordító, író, újságíró, szerkesztő, előadóművész
* Székesfehérvár, 1923-05-03
Tagság: A ; I ; P ; Sz
[MIL KMIK KHK KK1996 KK1998 KK2000 KK2002 KKÉRD UMIL KMÍ]
Baumgarten-ösztöndíj 1947/48 , A Szocialista Kultúráért 1978 , A Műv. Minisztérium Nívódíja 1978 , Kiváló Munkáért 1982 , Csuka Zoltán-díj 1987, 1996 , Krúdy-emlékérem 1989 , A MAOE Elnökségének Aranykoszorús Jelvénye 1994 , Nagy Lajos-emlékérem 1997 , A Magyar Köztársasági Érdemrend ezüstkeresztje 1998 , Szent-György Lovagrend 2000, 2002 , Múltunkkal a jövőbe Mill. Irodalmi Pályázat novellakategória I. díja 2000 , Az 1956-os Nemzetőrség Érdemrendje 2001 , “Érd Város Díszpolgára” Kitüntető Cím 2002 , Az Írószövetség Prózai Szakosztálya Irodalmi Pályázatának Különdíja 2002 , Krúdy-emlékplakett 2008.

Bíró Ferenc

irodalomtörténész
* Szentes, 1937-02-05
Akadémiai Díj 1997.

Bíró Ferenc,

költő
* Kolozsvár, Kolozs m. (R), 1960-04-09
[KMIK]
Akadémiai Díj 1997, Széchenyi-ösztöndíj 1999, Ipolyi Arnold-díj 2005, Faludi Ferenc-díj 2007, Eötvös József-koszorú 2008.

Bíró József

költő, író, performer, képzőművész
* Budapest, 1951-05-19
Tagság: I. ; SzT. ; Transworld Artlines, ; World Haiku Association
[JAKL, KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, UMIL, KMÍ]
Omoroka-díj (Szlovákia) 1990; A Nemzetközi Vizuális Költészeti Biennálé diplomája, Mexikó 1995.
2009-ben megjelent kötete: Mukkeum si (Hungarovox Kiadó, Bp.).
 

Bíró-Balogh Tamás

író, irodalomtörténész
* Gyoma, 1975-06-19
Tagság: SzT
Faludy-díj 1996, NKA ösztöndíj 2002, 2005; Tiszatáj-jutalom 2004; Király István-emlékdíj 2004; Bárka-díj 2007.
 

Birtalan Ferenc

 költő
* Bp., 1945-07-25
Tagság: A; Sz
[KMIK UMIL KMÍ]

Bistey András

író, újságíró
* Diósgyőr, 1942-11-24
[KK1996 KK1998 UMIL KMIK KK2000 KMÍ]
A HM irodalmi díja 1995, 1996.

Bisztray György

irodalomtörténész
* Bp., 1938-10-02
[MEIL Borbándi KK1992 Miska KK1994 KK2000]

Bitó László

* Budapest, 1934-11-07
Semmelweis-díj 1974, Proctor-érem 2000, Bard-díj 2001, Radnóti-díj 2007
2009-es kötete: "Áldott vagy, Káin!" - Argumentum Kiadó
Cím: 116 Pinehurst Ave. K-33 New York, NY 10003  

Bitskey István

 irodalomtörténész
* Eger, 1941-03-26
Apáczai Csere János-díj 1999; Széchenyi ösztöndíj 2001; Csokonai-díj 2006.

Bobory Zoltán

 iró, költő
* Rum, 1946-11-11
Tagság: I
Pro Civitate Székesfehérvár 2007 , Fejér megye Díszpolgára , Lánczos–Szekfű ösztöndíj 2007.
 

Boda István

költő, író
* Kisvárda, 1928-12-19
Tagság: A ; I
[MIL KMIK SZSZBKIK KK1998 KK2000 UMIL KMÍ]
Csokonai-díj 1967 , A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1968 , A Munka Érdemrend arany fokozata 1979 , Alföld-nívódíj 1972 , A Munka Érdemrend arany fokozata 1979 , Aranytoll 1991 , Táncsics Mihály-díj 1992 , Pro urbe Debrecen 2008.

Bódis Kriszta

költő, novellista, dokumentumfilmes
* 1967-06-09
Tolerancia-díj 1995,1997,2000 , MTV Nívódíj 1997 , Bezerédj-díj 2005 , NKA ösztöndíj 2005
 

Bodnár Gyula

 író, publicista
* Királyhelmec (SK), 1948-05-21
[KKKP SZMKK2001]

Bodó Barna

újságíró, szociológus, író
* Sepsiszentgyörgy, Kovászna m. (R), 1948-07-29

Bodor Ádám

író
* Kolozsvár, Kolozs m. (R), 1936-02-22
Tagság: A ; I ; P ; DIA ; SzT
[KMIK ROMIL KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 KKACS UMIL KMÍ]
Első kötetesek-díja 1969 , A Román Írószöv. Prózadíja 1970, 1975 , Kritikusok Díja 1975 , Az Év Könyve-jutalom 1985, 1989 , JA-díj 1986 , Déry Tibor-jutalom 1989, 1992 , Artisjus Irodalmi Díj 1990 , Krúdy Gyula-díj 1991 , A Magyar Napló díja 1991 , Kortárs-nívódíj 1991 , A Soros Alapítvány Életműdíja 1992 , Déry Tibor-jutalom 1992 , Márai díj 1996 , A Magyar Népköztársaság Babérkoszorúja 1998 , Magyar Irodalmi Díj 2002 , Kossuth-díj 2003.
Okraj Sinistra (Modrijan, Ljubjana)

Bodor Béla

író, költő, kritikus, esszéista
* Bp., 1954-02-24, † 2010-08-10
Tagság: I ; Sz ; SzT ; KJT ; Kármán József Társaság 
[KK1994 KK1998 UMIL KK1996 KK2000 KMÍ]
JAK-ösztöndíj 1989 , a Magyar Alkotóművészek Közalapítványának ösztöndíja 1997 , Déry-díj 2000.
Codex rescriptus (Palimpszesztek könyve) (Animus Kiadó, Budapest); Az eszmélet munkái. Kísérletek 1988-2008 (Napkút Kiadó, Budapest)

Bodor Pál

író
* Bp., 1930-07-28
Tagság: A ; I ; P
[MIL KMIK ROMIL KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL KKHK KMÍ]
Kulturális Érdemrend 1967 [Románia] , A Román Írószöv. Költ. Díja 1969, Prózadíja 1981 , Déry Tibor-jutalom 1988 , A Magyar Népköztársaság aranykoszorúval díszített Csillagrendje 1989 , Opusz Díj 1989 , Fehér Rózsa-díj 1993 , Szabó Zoltán-emlékdíj 1994 , Demény Pál-emlékérem 1994 , Magyar Lajos-díj 1997 , A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 1998 , Pulitzer-emlékdíj 1999 , Szabad Sajtó-díj 2003 , Hazám-díj 2005.
E-mail: bodorpal.diur@t-online.hu

Bodri Ferenc

művészettörténész
* Újpest, 1931-10-31
Tagság: I
[KK1992 KK1994 KK1998 UMIL KK1996 KK2000 KMÍ]
Tekintet-díj 2003

Bogáti Péter

író, kritikus, szerkesztő, műfordító, dramaturg
* Bp., 1924-12-15
Tagság: A; I
[KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
A Móra Kvk. Nívódíja 1979, Kritikusok Díja 1982, A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1985, Gyermekekért Érdemérem 1986, Az MSZOSZ különdíja 1990.

Bogdán László

költő, prózaíró, műfordító
* Sepsiszentgyörgy, Kovászna m. (R), 1948-03-08
Tagság: I
[ROMIL KMIK KK1998 KK2000 UMIL]
A Marosvásárhelyi Írói Egyesület Prózadíja 1980, 1985 , LÁTÓ-nívódíj 1992 , Kortárs-díj 1998.
2009-ben megjelent könyve: Felröppenő pillangó ( versek, Mentor Kiadó ).
 

Bognár Antal

író, újságíró
* Nagyfény (SCG), 1951-04-24
Tagság: I ; A
[KMIK KK1998 KK2000 UMIL KMÍ]
Sinkó-díj 1972 , Híd-díj 1986.

Bognár Róbert

író, műfordító, szerkesztő
* Braunau (A), 1947-05-30
Tagság: A ; I
[KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
Wessely László-díj 1983 , Az Európa Kvk. Nívódíja 1989, 1991 , Illyés Gyula-díj 1993 , Forintos-díj 1996.

Bohár András

esztéta, vizuális művész, filozófus
* Bp., 1961-02-11
Tagság: A; I
[KK1998 KK2000 KMÍ]
MHB Irodalmi Ösztöndíj 1992, Kállai Ernő Műkritikusi Ösztöndíj 1993, MZs-ösztöndíj 1996, Soros Közép-európai Egyetemének ösztöndíja (1996–1999), Bihari Ottó kutatói ösztöndíj 2001, PhD 2001.

Bojár Iván András

újságíró, publicista
* Budapest, 1964-03-08
Souvenir-díj 1996 , Tell Vilmos-díj 1997 , Magyar Lajos-díj 1997.
 

Bojtár B. Endre

műfordító
* Bp., 1963-09-20
Tagság: I ; J
[KMÍ KK2000]
Bazsalikom-díj 1993 , Pulitzer-emlékdíj 2007.
 

Bojtár Endre

irodalomtörténész, műfordító, kritikus
* Bp., 1940-05-26
Tagság: A ; I ; P ; Sz
[KMIK MTAA KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
Az Európa Kvk. Nívódíja 1986 , Az Év Könyve-jutalom 1987 , A Nyitott Társadalom Alapítvány díja 1991 , Ránki György-díj 1992 [Soros] , Gediminus Érdemrend ( litván ) 1994 , A Magyar Köztársaság Érdemrend tisztikeresztje 1997 , A Soros Alapítvány alkotói díja 1999 , JA-díj 2006 , Palládium-díj 2008.
 

Boka László

irodalomtörténész, kritikus, könyvtáros
* Nagyvárad, 1974-08-09
Tagság: J ; EMIL ; A Várad c. folyóirat alapítója.
LK ösztöndíj 1996; , EME-ösztöndíj 1997; , M.A. 1997; , Tudományos csereprogram Stanford 2001; , Erasmus ösztöndíj Leiden 2002; , EMIL Irodalomtudományi Díja 2004; PhD. 2006.
A befogadás rétegei (tanulmányok, kritikák) Kop-Press, Kolozsvár 2004.
 

Bokányi Péter

kritikus, tanár
* 1968-08-26
Tagság: J
PhD 2006.
Ahogyan sohasem volt, A történelmi regény az ezredforduló magyar irodalmában (Szombathely) 2007. 
 

Bókay Antal

irodalomtörténész
* Pécs, 1951-01-06
[KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
Széchenyi-ösztöndíj 1997.
 

Bokor Katalin

költő
* Bukarest, Ilfov m. (R), 1935-03-10
[ROMIL]

Bokor Levente

költő, újságíró
* Bp., 1941-03-06
Tagság: Sz
[KMIK KMÍ]

Bokor Pál

újságíró, író, producer
* Bp., 1942-05-02
Atlantic Sajtószolgálat, 1126 Bp., Németvölgyi út 5. 
 

Boldizsár Ildikó

író, mesekutató, kritikus
* Dunaújváros, 1963-03-10
Tagság: I ; J ; SzT
[KK1996 KK1998 KK2000 KMÍ]
MZs-ösztöndíj 1989 , Az Év Könyve-díj 1991 , Az Év Könyve-jutalom 1992 [megosztva Szalma Jánossal] , Az Év Gyermekkönyve-díj 1997 , A néprajztudomány kandidátusa 1999 , IBBY-díj 1998 , Aranyalma-díj 2003 , az Év Könyve IBBY-díja 2005 , JA-díj 2006 , MASZRE-ösztöndíj 2009.
 

Bolemant László

költő
* 1968-12-03
[SZMKK2001]
2003-ban megjelent kötete: Időszobrok (AB-Art)

Bolgár György

újságíró
* Bp., 1946-07-15
Tagság: I ; P
[KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL KMÍ]
Pulitzer-emlékdíj 1993 , Táncsics Mihály-díj 1998 , Szabad Sajtó-díj 2001.
 

Bollobás Enikő

műfordító, irodalomtörténész
* Bp., 1952-06-19
Tagság: P
[MTAA KK2000]
Széchenyi prof. ösztöndíj 1999, az Iowai Egyetemen Rockefeller-ösztöndíjas vendégtanár.

Bombitz Attila

kritikus, műfordító
* Dorog, 1971-02-13
Tagság: J.
Franz Werfel-ösztöndíj 2000 , MZs-ösztöndíj 2005 , Pro Literatura-díj 2006 , Gragger Róbert-díj 2008 , NKA-ösztöndíj 2009.
 

Bónus Tibor

irodalomtörténész, kritikus
* Szentes, 1972-03-01
Tagság: J

Boór János

újságíró, író,filozófus
* Budapest, 1932-08-03
Pro Cultura Hungarica 1992
 

Borbándi Gyula

történész, író, esszéista
* Bp., 1919-09-24
Tagság: I
[KMIK MEIL Borbándi KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 UMIL]
Pro Cultura Hungarica 1991 , A Magyar Művészetért Alapítvány Díja 1991 , A Magyar Köztársaság Érdemrend középkeresztje 1991 , Bethlen Gábor-díj 1992 , Nagy Imre-emlékplakett 1995 , Pulitzer-emlékdíj 1997 , Kisebbségekért-díj 1997 , Kölcsey-díj 1997 , Széchenyi-díj 1999 , Magyar Örökség-díj 2000 , Hazám-díj 2007.
2003-ban megjelent kötete: Két világban, Életem és pályám (Európa)
 

Borbás Mária

műfordító, szerkesztő
* Bp., 1930-04-23
Tagság: A. ; I. ; P. ; MEGY
[KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 MKK KK2000 KMÍ]
Az Európa Kvk. Nívódíja 1983, 1985, 1990 , IBBY-díj 1986, 1992 , A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1989 , JA-díj 1994 , IBBY-díj 2000.
 

Borbély Borisz

költő
* Felsőszeli (SK), 1982-06-22
2003-ban megjelent kötete: Cipőmben kavics (AB-Art)

Borbély János

műfordító
* Újvidék (SCG), 1933-07-03
Bazsalikom-díj 1978.

Borbély László

író
* Bp., 1905-04-21
Tagság: P
[ÚMIL KMÍ]
A Svéd Vasa Rend lovagkeresztje 1935.

Borbély Sándor

irodalomtörténész, szerkesztő, kritikus
* Bp., 1941-12-02
Tagság: A; I
[KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
Ifjúságért Érdemérem 1976, A Szocialista Kultúráért 1984, A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1988, IBBY-díj 1989, 1990, PhD 1998.

Borbély Szilárd

író, költő, irodalomtörténész
* Fehérgyarmat, 1964-11-07
Tagság: I ; J
[KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
IRAT-nívódíj 1989 , Debrecen kultúrájáért 1993 , MZs-ösztöndíj 1993 , Soros-ösztöndíj 1994 , Alföld-nívódíj 1995 , Déry Tibor-jutalom 1996 , Örkény István-ösztöndíj 1997, 1998 , Szép Ernő-díj 1998 , Vilmos-díj 1998 , Soros-ösztöndíj 1998 , Csokonai-díj 1999 , Zelk Zoltán-díj 2000 , JA-díj 2002 , Palládium-díj 2005 , Artisjus Díj 2006 , Szépírók Díj 2008.
 

Borcsa János

irodalomtörténész, kritikus
* Kézdivásárhely, Kovászna m. (R), 1953-07-29
Tagság: I
[ROMIL KMIK UMIL KK2000]
A Román Írószövetség Díja 1986, A Hét Nívódíja 1994, A Soros Alapítvány Egy Nyílt Társadalomért Romániában ösztöndíja 1994, Az Erdélyi Múzeum Egyesület ösztöndíja 1995, Az irodalomtudomány doktora 2000.

Bordás Győző

író, kritikus, esszéista
* Verbász (SCG), 1948-03-05
Tagság: I
[KK1998 KK2000 UMIL]
Pro Cultura Hungarica 1997 , Márai Sándor-díj 2003 , Szirmai Károly Irodalmi díj 2008. , 
2008-ban megjelent kötete: Az Úr órája (Forum, Újvidék).
 

Bori Imre

író, irodalomtörténész, kritikus
* Bácsföldvár (SCG), 1929-12-28, † 2004-04-22
Tagság: I
[KMIK MTAA KK1992 KK1994 KK1998 KK2000 MTAA97 UMIL]
Híd-díj 1965, 1969, 1971, Újvidék város Októberi díja 1968, Szenteleky Kornél-díj 1973, A Munka Érdemrend arany fokozata 1980, 1990-től a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia r. t., 1990-től az MTA külső t., a Vajdasági Írószövetség életműdíja 1999, Széchenyi-díj 2003.

Boros Edit

költő, műfordító, szerkesztő
* Celldömölk, 1949-04-20
Tagság: BDT; Kölcsey Társ
BTK dokt. 1981

Borsa Gedeon

irodalomtörténész, bibliográfus
* Bp., 1923-10-11
Akadémiai Díj 1972 , Szabó Ervin-emlékérem 1980 , Magyar Örökség-díj 2005.

Borsi-Kálmán Béla

történész, műfordító
* Csengerbagos, Szatmár m. (R), 1948-03-22
Tagság: I ; P
[KK1998 KK2000 ÚMIL MTAA KMÍ]
Az Európa Kvk. Nívódíja 1981 , MZs-ösztöndíj 1983.

Borzsák István

klasszika-filológus
* Monor, 1914-12-24
Tagság: I
[MIL KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 MTAA97 UMIL ÚML MKK KMÍ]
Akadémiai Díj 1971, 1987-től az MTA r. tagja, Széchenyi-díj 1993, Herder-díj 1994, Akadémiai Aranyérem 1996.

Bosnyák István

irodalomtörténész, esszéista, író
* Darázs (SCG), 1940-10-08, † 2009-03-22
Tagság: I
Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Vajdasági Íróegyesület [KMIK, KK1994, KK1998, KK2000, UMIL] Szenteleky-díj 1994 , Tribün-díj 1962 , az irodalomtudományok doktora 1974 , Zsáki József-díj 1987.
2003-ban megjelent kötete: Politikai symposion a Délvidéken (JMMT, Újvidék)

Botár Attila

költő
* Székelyudvarhely Hargita m. (R), 1944-03-17
Nagy Lajos-díj 1998

Botka Ferenc

irodalomtörténész, kritikus
* Szabadka (SCG), 1929-03-18
Tagság: A
[KMIK MTAA KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
SZOT-díj 1984 , A Déry Tibor Alapítvány Díja 1993 , Toldy-díj 2002 , Fáma-díj 2004.
 

Botlik József

író, irodalom- és művelődéstörténész
* Szőny, 1949-01-15
Tagság: I; A; Sz
[KMIK UMIL KMÍ KK2000]
A Nógrád Megyei Tanács és a Palócföld folyóirat Madáchpályázatának díjazottja 1984, 1985., a bölcsészettud. doktora 1982, A Nemzeti Kulturális Alap ösztöndíja 1998, Váradi-Sternberg János-díj 2001, a Nemzeti Kulturális Alapprogram ösztöndíja 2001.

Bozók Ferenc

költő, esszéista
* Gyöngyös, 1973-10-08
Tagság: FISZ, ; MÍE
2009-ben megjelent kötetei: Szélkutya – esszék és versek (Z-füzetek Alapítvány, Bp.); Tükörkrisztus (esszék, Littera Nova Kiadó, Bp.).
 

Bozsik Péter

költő, író, műfordító
* Csantavér (SCG), 1963-09-05
Tagság: J
[KK1998 UMIL KMÍ KK2000]
Sinkó-díj 1989 , Illyés Gyula-ösztöndíj 1992 , MHB Táncsics Alapítvány ösztöndíja 1993 , ÉS-Westel novellapályázat 3. díj 1995 , MZs-ösztöndíj 1996 , NKA ösztöndíj 2001, 2007 , Déry-díj 2009.

Bögözi Kádár János

költő, író, publicista
* Brassó, Kovászna m. (R), 1939-08-18
Tagság: A; I; Román Írószövetség MÚOSZ
[ROMIL KMIK ÚMIL KKACS KMÍ]
A Kolozsvári Írótársaság költészeti díja 1977, 1981.

Bölöni Domokos

iró
* Dányán, 1946-08-11
Tagság: I ; Romániai Írók Szövetsége

[ROMIL KMIK]
A Látó novellapályázatának díja 1992.

Böndör Pál

költő, műfordító
* Újvidék (SCG), 1947-09-28
Tagság: I
[KMIK UMIL KK2000]
Sinkó-díj 1974, Híd-díj 1993.

Böszörményi Géza

filmrendező, forgatókönyvíró
* Debrecen, 1924, † Budapest
Balázs Béla-díj, Kossuth-díj, A Magyar Mozgókép Mestere

Böszörményi Gyula

költő, író, forgatókönyvíró
* Miskolc (Magyar), 1964-07-23
Tagság: SzT. ; Magyar Forgatókönyvírók Egyesülete
Körtemuzsika díj 2003 , Közművelődésért díj 2006 , JA-díj 2007 , Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés címeres aranygyűrűje 2007.
2008-ban megjelent kötete: Árnyvadászok (Jonatán III.) (Könyvmolyképző Kiadó, Magyarország); Monyákos Tuba és a csatornalidércek – meseregény, (Könyvmolyképző Kiadó, Magyarország); Zsófi és az ősboszorkány (a trilógia egy kötetben – Könyvmolyképző Kiadó, Magyarország); 6... 5... 4... – ifjúsági regény, (Könyvmolyképző Kiadó, Magyarország); Álomlátók – mesejáték, (forg. könyv. rendező: Pajer Róbert, MTV produkció). 2009-ben megjelent kötetei: Emberke színe ( Csimota Kiadó, Bp. ); Rontásűzők I. ( Jonatán Könyvmolyképző Kiadó, Szeged ).

Bradányi Iván

dalszövegíró, műfordító, író
* Bp., 1930-04-11
eMeRTon-díj 1988, 1989 , Huszka jenő-díj 2000 , eMeRTon-életműdíj 2005.

Brasnyó István

költő, író, műfordító
* Moholgunaras (SCG), 1943-08-15, † 2009-07-06
Tagság: I
[KMIK KKMGY KK1992 KK1994 KK1998 KK2000 UMIL]
Híd-díj 1976, 1988 , Szirmai Károly-díj 1978 , Bazsalikom-díj 1984 , Salvatore Quasimodo-pályázat különdíja 1995.

Bratka László

író, költő, műfordító
* Bp., 1949-04-18
Tagság: A ; P ; I ; Sz
[KMIK KK1992 KK1994 UMIL KK1996 KK2000 KMÍ]
A Móra Kvk. Nívódíja 1988 , NKA-ösztöndíj 1995 , a 27. Magyar Filmszemle Fődíja (forgatókönyvíró) 1996 , TV-nívódíj 1996 , Arany János Alapítvány, Év Könyve 1996 , Wessely László-díj 1997 , Pro Literatura-díj 2001.

Bréda Ferenc

költő, műfordító, kritikus
* Déva, Hunyad tart. (R), 1956-02-20
[ROMIL KMIK]

Bretter Zoltán

író, filozófus
* Kolozsvár, Kolozs m. (R), 1958-01-06
Tagság: J
[JAKL KK1994 KK1996 KK1998 KK2000 KMÍ ÚMIL]

Brogyányi Jenő

kritikus, műfordító
* Linz (A), 1949-02-26
[MEIL]
Műfordítói Díj 1983.

Brogyányi Judit

műfordító
* Kassa (SK), 1948-10-03
[KKKP SZMKK2001]
Madách-díj 1985.

Bruck Edith

író, műfordító
* Tiszabercel, 1932-05-03

Buda Attila

irodalomtörténész, [könyvtáros]
* Zalaegerszeg, 1953-04-12
Tagság: I
 

Buda Ferenc

költő, műfordító
* Debrecen, 1936-11-03
Tagság: I
[DKA MIL KMIK KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KK2000 KMÍ]
Radnóti Miklós-díj , JA-díj 1973 , A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1979 , A Móra Kvk. Nívódíja 1979 , SZOT-díj 1988 , Az Európa Kvk. Nívódíja 1988 , IBBY-díj 1989 , Az Év Könyve-jutalom 1992 , Nagy Imre-emlékplakett 1993 , Magyar Művészetért-díj 1993 , A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 1994 , Literatura-díj 1996 , Déry Tibor-jutalom 1999 , Balassi Bálint-emlékkard 2000 , Kölcsey-díj 2000 , Kossuth-díj 2005 , Artisjus-díj 2007.
 

Budai Katalin

irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő
* Bp., 1953-12-31
Tagság: I ; Sz ; J-t
[KMIK UMIL KK2000 KMÍ]
A Művé­sze­ti Alap kri­ti­ku­si ösz­tön­dí­ja 1986 , Móricz Zsigmond kritikusi díja 1988 , Greve-díj 1992.
 

Bujdosó Alpár

író, költő
* Bp., 1935-12-18
Tagság: P ; MÚOSZ ; SzT.
[KMIK MEIL Borbándi KK1992 KK1994 KK1998 KK2000 UMIL]
Kassák Lajos-díj [Magyar Műhely, Párizs] 1978; Bárczy Géza-Emlékérem 1985; 1956-os emlékérem 1991; , Nagy Imre-emlékplakett 1993; 1956-os emléklap 1996; A Magyar Köztársaság Tiszti Érdemkeresztje 2002; A szabadság hőse 2006.
 

Burány Béla

író, néprajzkutató, orvos
* Zenta (SCG), 1931-02-12

Burány Nándor

író
* Zenta (SCG), 1932-12-06
Tagság: I
[KMIK KKMGY UMIL KK2000]
Szenteleky Kornél-díj 1991 , Üzenet-díj 1994.
 

Burger István

író, költő
* Bp., 1964-06-09
Tagság: I
EuroCon, a „Legjobb Európai SF Kiadó” címmel kitüntetett Metropolis Media Kiadó vezetője és főszerkesztője, 2008
 

Buza Péter

újságíró, könyvtáros
* Budapest, 1942-05-22
Kőrösi Csoma-emlékérem 1984 , Podmaniczky-díj 1990 , Pro urbe Budapest 1994 , Szép Magyar Könyv-díj 2003.
 

Büki Attila

költő, újságíró, festőművész
* Szombathely, 1948-10-07
Tagság: A; MIE
[KMIK UMIL KMÍ]
Az Országos Béketanács Különdíja 1988, Eötvös-ösztöndíj 1989., MÚK Tisztesség-díj 1995.
2003-ban megjelent kötetei: SMS Ernst Jandlnak (Várhely); Tapétarózsák között (Ezredvég);Vers tűnt nyarakbólSzáll a pára (Új Balaton); Délután; A Répcénél (Életünk); Égő madarak röptét követi (Duna-part); Vonatok peronja; Nagypénteki eső (Soproni füzetek)