Bartis Ferenc

író, költő, szerkesztő, drámaíró, kritikus, műfordító, esszéista
* Gyergyószárhegy, Hargita m. (R), 1936-07-04
Tagság: A.I.
[KMIK, ROMIL, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, UMIL, MKK, KK2000, KKHK, KMÍ]
„Charles Zágoni of Hungary To Victory” Nagyérem 1987 [Washington]; Pro Urbe Budapest, V. ker.; To Victory Nagyezüst; Az Er­dé­lyi Me­ne­kül­te­kért-em­lék­érem 1989; Az Ár­pád Aka­dé­mia arany­ér­me 1989; Arany Ár­pád-érem 1991 [USA]; 1956-os em­lék­érem 1991; Vulkány Vá­ros Bá­nyász Em­lé­kér­me 1993; Bu­da­pest-Bel­vá­ros és Gyergyó Dísz­pol­gá­ra 1994; Gá­bor Áron-em­lék­érem 1994.