Benyhe János

irodalomtörténész, műfordító, kritikus, esszéista
* Hódmezővásárhely, 1926-11-08
Tagság: I.P.
[MIL, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, UMIL, KK2000, KMÍ]
Bölöni-díj 1987; A Művé­sze­ti Alap Iro­dal­mi Dí­ja 1988; A Ma­gyar Köz­tár­sa­sá­gi Ér­dem­rend kö­zép­ke­reszt­je 1996; JA-díj 1999; Pro Literatura-díj 2000; József Attila-díj 2001.