Beke Kata

 író, publicista
* Bp., 1936-12-22, † Bp., 2009-02-02
Tagság: I.
[KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, UMIL, KK2000, KMÍ]
A Művé­sze­ti Alap Iro­dal­mi Dí­ja 1981; Comenius-em­lék­érem 1992; Nagy Im­re-emlékplakett 1996; A Ma­gyar Köz­tár­sa­sá­gi Ér­dem­rend tisz­tike­reszt­je 1996.