Benkő Samu

művelődéstörténész
* Lőrincfalva, Maros-Torda m. (R), 1928-02-25
[ROMIL, KMIK, MTAA, MTAA97, KK2000, ROMK, UMIL]
1990-től az MTA kül­ső t.; Nagy Imre emlékplakett 1994, Déry Tibor-jutalom 1994; Szé­che­nyi-díj 1997; Ke­mény Zsig­mond-díj 1997; A Tő­kés Lász­ló Ala­pít­vány egyé­ni dí­ja 1997; Magyar Művészeti Akadémia aranyérme 1999; Bethlen Gábor-díj 2000.