Bede Anna

költő, műfordító
* Bp., 1926-07-14, † 2009-03-30
Tagság: I.
[MIL, KMIK, FÉL, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, UMIL, MKK, KMÍ]
JA-díj 1974; A Cseh­szlo­vák Kor­mány Ki­tün­te­té­se 1975; Ní­vó­díj 1975; Az Eu­ró­pa Kvk. Ní­vó­dí­ja 1984; A Mun­ka Ér­dem­rend arany fo­ko­za­ta 1986; Magyar Köztársasági Arany Ér­dem­ke­reszt 2002.