Barna Imre

 műfordító, szerkesztő
* Bp., 1951-04-10
Tagság: A.P.SzT.
[KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, UMIL, MKK, KK2000, KMÍ]
Az Eu­ró­pa Kvk. Ní­vó­dí­ja 1983, 1988; Wessely Lász­ló-díj 1989; Az Év Köny­ve-ju­ta­lom 1989; Fo­rin­tos-díj 1993; az Olasz Köztársaság Érdemrendjének lovagi fokozata 2003; József Attila-díj 2006.