Balla Zsófia

költő, író, esszéista
* Kolozsvár, Kolozs m. (R), 1949-01-15
Tagság: SzT.A.J. tisz­te­let­be­li, SzT.
[ROMIL, KMIK, KK1994, KK1996, KK1998, KKACS, MN, ROMKK97, UMIL, KK2000, KMÍ]
A Ko­lozs­vá­ri Írói Egye­sü­let Dí­ja 1980; A R. Író­szö­vet­ség Dí­ja 1983, 1991; Az El­ső R. Könyv­sza­lon Dí­ja 1992; A Ma­gyar Nap­ló dí­ja 1991; Déry Ti­bor-jutalom 1992; So­ros-élet­műdíj 1994, 1995; JA-díj 1996; Szép­írók Tár­sa­sá­ga; DAAD-ösztöndíj 1999; Magyar Irodalmi Díj 2002; Palladium-díj 2003, MASZRE-ösztöndíj 2009.
2009-ben megjelent kötete: A nyár barlangja ( Kalligram ).