Bába Mihály

író, műfordító, újságíró
* Hajdúdorog, 1922-09-25
Tagság: A. ; I. ; P. ; Sz.
[MIL, KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, RÚL, UMIL, KMÍ]
1000 éves Len­gyel­or­szág Em­lé­ké­re 1968 , Arany Ér­dem­ke­reszt 1973 [Lengyelo.] , Len­gyel Kul­tú­rá­ért 1975 , A Mun­ka Ér­dem­rend ezüst fo­ko­za­ta 1982.