Baranyi Ferenc

költő, író, műfordító, szerkesztő
* Pilis, 1937-01-24
Tagság: A.I.P.
[MIL, KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, MN, UMIL, MKK, KK2000, KMÍ]
SZOT-díj 1974; KISZ-ér­dem­érem, JA-díj 1976; SZOT-ösz­tön­díj 1980; A Zrí­nyi Kvk. Ní­vó­dí­ja 1981; Passo D’uomo-díj 1989 [Sabbioneta, Ola]; Brianza-díj 1993; MSZOSZ-díj 1993; Fo­rin­tos-díj 1995; A Ma­gyar Köz­tár­sa­sá­gi Ér­dem­rend kis­ke­reszt­je 1997; An­gyal­föld Dísz­pol­gá­ra 1998; Demény Pál-em­lék­érem 1999; Darvas József-díj 2002, Ada Negri-díj 2002, Gábor Andor-díj 2004, Nádasdy Kálmán-díj 2005, Radnóti Miklós-díj 2006.