Bényei József

költő, író
* Tiszaladány, 1934-07-07
Tagság: I.
[KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, UMIL, KMÍ]
Ró­zsa Fe­renc-díj 1984; Krúdy-em­lék­érem 1991; Hol­ló Lász­ló-díj 1993, Ma­gyar La­jos-díj 1993; A Magyar Köz­tár­sa­sá­gi Ér­dem­rend kis­ke­reszt­je 1994; Arany­toll 1998; A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje 2003.