Bán Péter

műfordító
* Székelymuzsna, Udvarhely m. (R), 1946-07-14, † Mujna
Garbes Rastas Dísz­ok­le­vél [a lit­ván irod. nép­sze­rűsí­té­sé­ért, Vil­ni­us] 1979.