Angyalosi Gergely

 irodalomtörténész, kritikus
* Bp., 1953-04-02
Tagság: A. ; I. ; J. ; SzT.
[JAKL, KMIK, KK1992, KK1994, KK1996, KK1998, KK2000, KMÍ, RÚL, UMIL]
So­ros-ösz­tön­díj 1994 , JA-díj 1997 , Al­föld-díj 1998 , Szé­che­nyi-ösz­tön­díj 1998 , Kosztolányi Dezső-díj 2000 , Déry Tibor-díj 2000 , Pro Literatura-díj 2001 , Nemes Nagy Ágnes-díj 2004 , A Szépírók Társaságának Irodalmi Díja esszé kategóriában 2005 , Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje 2007 , Széchenyi-díj 2009.
MTA Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­zet, 1118 Bp., Mé­ne­si út 11–13.