Az Írók Alapítványa - Széphalom Könyvműhely könyvajánlója a 2015. évi Ünnepi Könyvhétre

Baán Tibor: Az én hatványai (Válogatott és új versek)
A szerző  illusztrációival
A/5, 304  oldal, ragasztott kartonkötés, színes, fényes fóliával, ára: 3000 Ft
Közel ötven év és tucatnyi verseskönyv költői summája a kötet, mely nem egy változatlan „én”-t jelenít meg, hanem az én-változatok egymásra vetített sorozatát korokon átívelő stílusjátékkal idézi fel.
ISBN 978-615-5479-05-2

Báger Gusztáv: Zongorahangoló (új versek)
Vágott A/5, 88  oldal, cérnafűzött, színes, matt fóliás, keménytáblás kötés, színes, matt fóliás védőborítóval, ára: 1800 Ft
Báger Gusztáv új versei is provokálnak: szembesítik a társadalmat, a művészt, az embert önigazolásaival - mindezt fanyar humorral teszik. Hogy ki a zongorahangoló? A sorok közt olvasva felismerjük Őt.
ISBN 978-615-5479-14-4

Bartha Gusztáv: Világvég (válogatott elbeszélések)
A/5, 176 oldal, ragasztott kartonkötés, színes, fényes fóliával, ára: 2400 Ft
A kárpátaljai író első Magyarországon kiadott könyve válogatás 1988 óta született  novelláiból. Hőseinek személyes sorsában ott villódznak a kisebbségi létben élő közösség 20. századi, közös tragédiái.
ISBN 978-615-5479-11-3   

Dudás Sándor: Tengeröltő (válogatott versek)
Válogatta és szerkesztette: Urbán Dávid
A/5, 560 oldal, cérnafűzött, keménytáblás kötés, színes, fényes fóliával, ára: 4600 Ft
Olyan világból hoz hírt ez a kötet, amelyben a szokottnál nagyobb a csend: siketsége folytán a költő a kisebbségi lét sajátos dimenzióját közvetíti: líraiság, érzékletes képek uralják verseit.
ISBN 978-615-5479-09-0   

Finta József: Valahonnan valahová (új versek - a szerző grafikáival)
Keskenyített A/5, 128 oldal, cérnafűzött, színes, matt fóliás, keménytáblás kötés, színes, matt fóliás védőborítóval, ára: 2600 Ft
A neves építész 120 új versét 45 finom rajzú grafika illusztrálja. A költő szülőföldje, Erdély, a bejárt európai városok, tájak, emlékek és gondolatok szövik át ezt a versek és képek egységébe komponált lírát.
ISBN 978-615-5479-13-7

Marsall László: A világba ágazó ember (Kiadatlan versek, 1956-2012)
Előszó: Marsall László Dávid, szerkesztette, utószóval ellátta: Domokos Kinga
A/5, 208 oldal, ragasztott kartonkötés, színes, fényes fóliával, ára: 2600 Ft
A nemrég elhunyt Kossuth-díjas költő kiadatlan verseinek nagyobbik felét az 50 – 60-as években írta, Weöres Sándor támogatása ellenére nehéz pályakezdése idején, más részük már a 3. évezredben született. A kötet, miközben érdekes pályaívet rajzol, teljes egészében figyelemre méltó, Marsall László-i líra.
ISBN 978-615-5479-12-0

Szemadám György: Háromperhármasok (dokumentum regény)
Szemadám György illusztrációival.
A/5, 168 oldal, ragasztott kartonkötés, színes, matt fóliával, ára: 2600 Ft
A 70-es évek művész-ifjúsága is 1990 után, a kikért „titkosszolgálati  iratokból” értesült élete hátországáról. Barátok, találkozások lepleződnek le a III/III-as jelentésekkel drámai módon szembesített történetben.
ISBN 978-615-5479-04-5

Várjuk szíves megrendelésüket!

Mezey Katalin sk. kiadóvezető
iroszak@t-online.hu, kisasszo@freestart.hu