Pályázati Kiírás - 44. Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi Pályázat - Benyújtási határidő 2021. július 17-ig meghosszabbítva!

Az Írók Alapítványa, az Írók Szakszervezete, a Sárvári Tinódi Gimnázium és Sárvár Város Önkormányzata meghirdeti a 44. Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi Pályázatot, és 2021. augusztus 25.- 28.-ig, amennyiben az aktuális járványügyi szabályok lehetővé teszik, Sárvár városában megrendezi az irodalmi pályázat táborát.

Pályázni vers-, próza- és tanulmány-kategóriában lehet. Várjuk minden 14-18 év közötti középiskolás diák magyar nyelvű írásait. Egy-egy pályázat maximális terjedelme kategóriánként 15 kéziratoldal lehet (számítógéppel, 14 pontos betű-nagysággal, de azonos terjedelmű, kézzel írt, jól olvasható írásokat is elfogadunk).

A  pályázatok benyújtási határideje:  Benyújtási határidő 2021. július 17-ig meghosszabbítva!

A pályázat nem jeligés.  A pályázatok beküldhetők: 

  • e-mailben, csatolt mellékletként (word-dokumentum formátumban), az info@szephalom-konyvmuhely.hu e-mailcímre. Kérjük, hogy minden pályázó minden mellékleten tüntesse fel a nevét, címét, e-mail-címét, telefonszámát és iskolája nevét, címét is. Fontos: hogyha valaki például két kategóriában pályázik, két külön mellékletet küldjön (pl. külön a verseket, külön a prózákat, megfelelő megnevezéssel: „XY versei”, „XY prózái”). Kérjük, hogy mindenki összefűzve, egyetlen mellékletben küldje a verseit, ugyanígy, összefűzve a prózáit vagy a tanulmányait. Lehetőleg a pályázat minden oldalán szerepeljen az írója neve!
  • postai úton. Ebben az esetben egy példányban kérjük a pályázatot. Aki több kategóriában küld pályaműveket, kérjük, hogy külön borítékban küldje a vers-, a próza- illetve a tanulmány pályázatát. Kérjük, hogy a borítékra írja rá, hogy mi található benne (pl. „verspályázat”, „prózapályázat” stb.). Kérjük a pályázatokon feltüntetni a pályázó nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát és iskolája nevét, címét, e-mail-címét. Postacímünk: Írók Alapítványa, 1093 Budapest, Lónyay u. 43. fszt. 1. 

A beküldött pályaművek egyénenkénti írásbeli értékelését nem vállaljuk. Az ötven legjobb pályázat szerzőjét meghívjuk a sárvári irodalmi táborba, ahol a műhelymunka során neves írókból, költőkből álló zsűri értékeli  az írásokat, és sor kerül a díjkiosztó ünnepségre is. A meghívót 2021. augusztus 10-ig juttatjuk el a meghívottakhoz. A meghívottak részére az irodalmi tábor díjmentes és az útiköltséget szükség esetén megtérítjük. A díjazottak oklevélben és szerény pénzjutalomban részesülnek.

Budapest, 2021. május  28.

A rendezők nevében minden érdekeltnek jó munkát kíván:

Mezey Katalin sk.
Írók Szakszervezete, Írók Alapítványa