Fülöp Antal

író
* Bp., 1943-12-13
[KMIK]
2003-ban megjelent kötete: A bemutató színmű (Méry-Ratio)