Gombár Endre

író, műfordító, irodalomtörténész
* Balassagyarmat, 1938-05-12
Tagság: A ; I ; MIE
[FÉL MTAA KK1992 KK1994 KK1996 KK1998 UMIL KMÍ]
Az Eu­ró­pa Kvk. Ní­vó­dí­ja 1973 , A Ki­a­dói Fő­igaz­ga­tó­ság Ní­vó­dí­ja 1973 , A Ma­gyar Rá­dió Ní­vó­dí­ja 1977 , A Finn Orosz­lán­rend I. oszt. lovagke­reszt­je 1978 , Az iro­da­lom­tu­do­má­nyok kan­di­dá­tu­sa 1978 , A Mó­ra Kvk. Ní­vó­dí­ja 1980 , A Művé­sze­ti Alap Iro­dal­mi Dí­ja 1992 , Bölöni-díj 1992 , A Finn Iro­dal­mi Tár­sa­ság iro­dal­mi dí­ja 1990 , A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 2003.