Kecskeméti Gábor

irodalomtörténész
* Szolnok, 1965-11-30
Széchenyi-ösztöndíj 2000.
Cím: MTA Irodalomtud. Intézet, 1118 Bp., Ménesi út 11–13.