Mácza Mihály

történetíró
* Kassa (SK), 1942-03-24
[SZMKK2001]