Zalabai Zsigmond

irodalomtörténész, esszéista, szociográfus, kritikus
* Ipolypásztó (SK), 1948-01-29, † 2003-12-26
Tagság: I-r.Szlovákiai Magyar Írók Szöv.; Szlovákiai Írók Szövetségeinek Tömörülése AOSS
[CSSZKK KMIK KKKP UMIL NMHT SZMKK2001]
Madách Imre-díj 1982, 1990, MTA Köztestület, Kandidátus 1984, Kisdoktor 1988, Nagydoktor 1999, Fábry Zoltán-díj 1994, Szenczi Molnár Albert-emléklap 1995, A Szenci Molnár Albert Alapítvány Pezsgődíja 1995, Az AOSS díja 1995, Marcelháza Díszpolgára 1995, A Magyarok Világszövetségének emléklapja 1997, Esterházy János-emlékplakett 1997, A Rákóczi Szövetség emlékplakettje 1998, Ipolypásztó Díszpolgára 1998, Csemadok-emlékplakett 1999, Márton Áron-emlékérem 1999.